Bedrijfscijfers goed ontvangen

3 augustus 2022 11:49

De bedrijfscijfers over het tweede kwartaal zijn solide ondanks hogere kosten en problemen in de toeleveringsketens. Voor komende kwartalen zien we neerwaartse bijstellingen, maar zowel de verwachtingen voor de winst als omzet blijven positief.

In schril contrast tot de negatieve berichtgeving over de economie heeft de beurs een fors herstel laten zien. Naast het feit dat beleggers opgelucht zijn door dalende inflatieverwachtingen, de rentedalingen en verwachtingen dat de Fed de grootste rentestijgingen hebben doorgevoerd, zijn de bedrijfscijfers een belangrijke factor achter de huidige rally in aandelen. De bedrijfscijfers over het tweede kwartaal zijn over het algemeen solide ondanks hogere (energie)kosten en problemen in de toeleveringsketens.

De positieve koersreacties op de cijfers laat zien dat er al veel negatief nieuws in de prijzen verwerkt zat. Er was vrees onder beleggers dat dalende winsten de koers-winstverhoudingen weer zouden gaan stijgen. De koers-winstverhoudingen zijn met 14,5 voor de wereldindex (MSCI AC Wereld Index) echter na de forse daling van het eerste half jaar en de rally in juli nog steeds lager dan het langjarige gemiddelde van 15,5.

Cijfers 2e kwartaal

Tot nu heeft meer dan de helft van de bedrijven van de S&P 500 index hun resultaten gepresenteerd en Refinitiv rapporteert dat 78% bedrijven positief verrasten wat betreft de winsten. De winstgroei jaar-op-jaar staat nu op 8,1% voor het tweede kwartaal. De winstontwikkeling wordt mede bepaald door de omzetgroei en de winstmarges van bedrijven. De hoge inflatie werkt door op de winstmarges, maar de omzetgroei van 14,5% compenseert meer dan genoeg. Dat leidt per saldo tot hogere winsten. Met name de winst -en omzetcijfers van de sector energie springen eruit, gevolgd door materialen. Hetzelfde beeld zien we in Europa (Stoxx 600). Een sector die juist met negatieve winstontwikkelingen te maken hebben is de financiële sector door bijvoorbeeld teruggelopen activiteiten op fusie -en overnamegebied door de onzekere economische -en beleggingsomgeving.

Vooruitblik op bedrijfscijfers

De druk op de marges door de hogere kosten zullen in de komende kwartalen blijven aanhouden. Ook betekenen aanhoudend hoge energiekosten en afzwakkende economische groei minder consumentenbestedingen. Voor komende kwartalen zijn de cijfers naar beneden bijgesteld. Toch blijven de verwachtingen voor winst -en omzetgroei nog positief voor de tweede helft van het jaar. De verwachting voor de winstgroei is circa 7% voor de S&P500. Een winstrecessie ligt dus niet in de lijn der verwachting in het tweede helft van 2022. Dit past binnen ons basisscenario. Escalatie op energiegebied of strengere maatregelen rond corona kunnen wel zorgen voor meer negatieve bijstellingen. Tegelijkertijd kunnen dalende grondstofprijzen, zoals in de afgelopen paar weken, en afnemende problemen in de toeleveringsketen juist voor positieve verrassingen zorgen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.