Rente-opslag banken loopt hoog op

10 augustus 2022 13:12

De rentestijging heeft de rente op achtergestelde bankobligaties flink doen oplopen.

De forse rentestijging in de eerste helft van het jaar heeft de rente op diep achtergestelde bankobligaties hard doen oplopen. Bovendien is de kredietopslag sterk opgelopen. De ontspanning op de obligatiemarkt in juli heeft nog maar tot een beperkt herstel geleid.

De rente op achtergestelde bankobligaties ligt momenteel ruim boven de 6%. Dat was minder dan 4% aan het begin van het jaar. Veel obligaties bieden meer dan 7% rente per jaar tot het verwachte aflosmoment. Sommige obligaties van kleinere, minder solide banken bieden rentes van wel 10%, maar die zijn met aanzienlijk meer onzekerheid omgeven. Het getoonde rendement gaat echter uit van geen aflossing, maar van een perpetuele rente: daarmee is het een onderschatting van het potentiële rendement.

De ECB heeft de onzekerheid over de coco’s gevoed door begin dit jaar te stellen dat banken de coco’s niet zouden moeten aflossen op de verwachte aflosdatum wanneer ze die niet zouden kunnen herfinancieren tegen betere voorwaarden. Daarmee houden banken het voordeel van goedkope financiering langer vast. Daar staat echter tegenover dat de toegenomen onzekerheid over de aflosbaarstelling tot hogere vereiste coupons leidt, zodat het voordeel uiteindelijk voor de banken maar kortstondig zal gelden. Het is ook niet zo dat de coupons op het lage niveau blijven waarop ze in het verleden zijn uitgegeven. Ze zullen immers worden gereset wanneer aflossing niet plaatsvindt op de dan geldende vijfjaarsrente met de kredietopslag als welke bij uitgifte is vastgesteld.

Daarom zullen de meeste banken er wel voor blijven opteren de coco’s tijdig te herfinancieren, zodat ze kunnen aflossen op de reguliere aflosdatum. Alle 20 coco’s die dit jaar aflosbaar waren, zijn dit jaar gewoon afgelost op de reguliere aflosdatum. Sommige obligaties kunnen achter kwetsbaar zijn als ze niet zouden worden gecalled.

Ondanks de soms ruimhartige hervatting van uitkeringen aan aandeelhouders zijn de buffers die de banken hebben nog steeds fors. Met een gemiddelde Core Equity Tier One ratio van 14% is de buffer ruim 4%, waarbij de buffers hoger zijn bij de banken met een hoog staatsaandeel en kleiner bij de meest winstgevende banken. De buffers profiteren van de verbeterde leningenkwaliteit nu de buffers die in de pandemie zijn aangelegd, te ruimhartig blijken. Het gevaar van nieuwe betalingsmoeilijkheden ligt echter nog steeds op de loer als meer klanten in betalingsmoeilijkheden komen door de impact van inflatie en recessie.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.