Positie hoogrisico bedrijfsobligaties gehandhaafd

10 augustus 2022 14:46

We handhaven de huidige positie in high yield. Gegeven de verwachting over oplopende faillissementen en de verwachting dat de neerwaartse druk op de economie zal doorzetten in de komende tijd, is het voor ons nog te vroeg om hoogrisico obligaties aan te zetten.

De vergoeding die de belegger eist tegen het risico op een wanbetaling (kredietopslag) op de index voor hoogrisico bedrijfsobligaties wereldwijd (high yield) heeft op het hoogste punt in juni de 6,8% aangetikt. Dit in combinatie met de gestegen rentes heeft geleid tot een stevige min.

Het recente herstel heeft de kredietopslag weer teruggebracht naar een niveau van 5,6% voor de wereldwijde high yield index. Dat is nog altijd boven het gemiddelde van 4,7% over de afgelopen 10 jaar. Voor de Amerikaanse index is de kredietopslag van het hoogtepunt van 5,8% weer gedaald naar 4,2%, een gemiddeld niveau. Met hogere kredietopslagen en een zwakkere economie wordt het lastiger voor bedrijven met een hoger risico om zich te herfinancieren waardoor faillissementen zullen kunnen gaan oplopen van de huidige lage niveaus van circa 1%.

Lagere faillissementen dan anders

Wel verwachten we zelfs in een negatief scenario van een stevige recessie dat de maximale kredietopslagen lager zullen uitvallen dan in 2020 en 2008 omdat bedrijven er simpelweg beter voorstaan. Veel bedrijven hebben al nieuwe leningen met looptijden van meerdere jaren afgesloten toen de rentes fors lager waren. Daarnaast is ook de gemiddelde kredietkwaliteit van de high yield index hoger. Het aantal faillissementen zal daarom relatief gezien meevallen. De huidige kredietopslag van 5,6% zal dan ook voldoende zijn om te corrigeren voor de verwachte verliezen door wanbetalingen.

High yield binnen de obligatieportefeuille

We hebben in juni de positie van high yield bedrijfsobligaties teruggebracht als onderdeel van een een defensieve stap terug in risico. Gegeven de verwachting over oplopende faillissementen en de verwachting dat de neerwaartse druk op de economie zal doorzetten in de komende tijd, is het voor ons nog te vroeg om hoogrisico obligaties aan te zetten. Onze voorkeur gaat op dit moment nog uit naar (bedrijfs)obligaties met een hogere kredietkwaliteit.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.