Duurzame energie vormt lichtpunt

11 augustus 2022 15:38

In een jaar waar veel beleggingsthema’s het flink te verduren krijgen, vormt het thema duurzame energie een lichtpuntje. De MSCI Global Alternative Energy index staat op een plus van 15% dit jaar, tegenover -4,5% voor de wereldaandelenindex.

duurzame energie

Wind in de rug

Het thema kreeg in februari een positieve zet na de Russische inval in Oekraïne, wat de verwachtingen opwekte van een versnelde transitie naar duurzame energie om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Een tweede opsteker kwam vorige week, toen in Amerika de Inflation Reduction Act de Senaat passeerde. Dit pakket bevat een recordaantal overheidsbestedingen die gericht zijn op het verduurzamen van de Amerikaanse energievoorziening. Dit vormt dus een wind in de rug voor bedrijven die actief zijn in het opwekken van duurzame energie.

Fondsaanbod

Met de onvermijdelijke transitie van fossiele naar alternatieve energiebronnen ontstaan beleggingskansen en fondsen die hierop inspelen. In het 1895 Thematic Opportunities fonds wordt onder andere in dit thema belegd. Verder biedt het assortiment passieve blootstelling via de iShares Global Clean Energy tracker. Ook zijn er de actief beheerde fondsen BNP Energy Transition, BGF Sustainable Energy en RobecoSAM Smart Energy.

Blootstellingen binnen deze fondsen kunnen nog aardig verschillen, afhankelijk van de interpretatie van het thema. Zo is de iShares tracker vrij geconcentreerd belegd in producenten van zonne-energie, terwijl de andere fondsen kansen zoeken in de bredere waardeketen rondom duurzame energie (zie de grafiek). RobecoSAM zit bijvoorbeeld groot in chipfabrikanten omdat ze een sleutelrol spelen bij elektrificatie en efficiënte energieconversie mogelijk maken bij energieopwekking, transmissie en het eindverbruik. Gemene deler onder de actieve fondsen is de inzet op elektrische componenten, bouwmaterialen en chemicaliën voor batterijtechnologie. Deze bredere aanpak biedt wel meer spreiding, maar het geeft wel gevaar van overlappen met de rest van een portefeuille.

Duurzame energie vormt lichtpuntje

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.