Hoge dollarrente duur om af te dekken

17 augustus 2022 13:08

De hogere dollarrente eet het rendementsvoordeel op wereldwijde obligaties momenteel op. We verwachten niet dat dit verder verslechtert, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente zal blijven verhogen. Binnen de actief beheerde obligatieportefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen houden we vast aan de strategie om buiten de euro te spreiden.

Hoewel de rente op wereldwijde obligaties nog een procentpunt meer is dan die op euro-obligaties, doen de hoge kosten van het afdekken van het valutarisico op deze obligaties het renteverschil teniet. Dit komt doordat de renteverhogingen in de eurozone het tempo in de VS niet hebben kunnen bijbenen.

Als de marktverwachting echter uitkomt dat het tempo van renteverhogingen in de VS in het vierde kwartaal gaat afnemen en in 2023 tot staan wordt gebracht, zal de pijn gauw minder worden. Naar verwachting zal de ECB nog wel geruime tijd renteverhogingen willen doorvoeren.

Valutarisico afdekken

De kosten van een valutahedge worden voornamelijk bepaald door de renteverschillen tussen de beide valuta’s. Afdekken van een valuta is eigenlijk een must voor obligatiebeleggers. Dit doen we dan ook in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen. De koersbewegingen van een obligatieportefeuille zonder valuta-afdekking zouden vele malen groter zijn dan die van een portefeuille waar het valutarisico is afgedekt. Het verandert de portefeuille van een defensieve tot één die is gericht op valutaspeculatie. Alleen voor hoogrisico-obligaties, zoals die van opkomende markten, accepteren we enig valutarisico.

Ruimte voor rentedaling

De belangrijkste reden om wereldwijde obligaties op te nemen in plaats van euro-obligaties was voor ons gelegen in de ruimte voor rentedaling in een crisis. Die was in Europa met de negatieve rentes beperkt. Obligaties in de VS zouden bij een recessie nog ruimte hebben voor rentedaling. Inmiddels is het renteniveau in Europa zodanig dat er wel ruimte voor rentedaling is in het geval van een recessie. De rente is immers op het hoogste punt sinds 2014. Ook in de VS is de lange rente nu hoger dan die lange tijd is geweest.

Waar wel diversificatievoordeel is behaald, is bij Aziatische obligaties. In Japan is de rente rond de 0% gebleven dankzij de opkoop van de Bank of Japan. In China was de rente ook lange tijd stabiel rond 3% en is zij zelfs enigszins gedaald.

Voordelen van wereldwijde spreiding

Op het eerste gezicht zijn de voordelen voor wereldwijde obligaties versus euro-obligaties goeddeels weggenomen zonder rentevoordeel en nu de rente in Europa verre van negatief is. Toch zitten er nog wel serieuze voordelen aan om uit een groter palet obligaties te putten. Met name in de situatie dat Europese obligaties onrustiger worden en de vrees voor renteverhogingen door de ECB langer aanhoudt dan bij andere centrale banken, kunnen obligaties in euro kwetsbaard zijn. Bovendien zal het rentevoordeel gauw kunnen terugkeren als de ECB doorgaat met het maken van een inhaalslag in haar rentebeleid.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.