Dit betekent de rentestijging voor obligaties

23 augustus 2022 11:33

De rente is op het hoogste niveau sinds 2014. Wat voor rentes kun je als obligatiebelegger inmiddels verwachten? We zetten de belangrijkste categorieën voor je op een rij.

Negatieve rentes zijn bijna ten einde. De jarenlang aanhoudende rentedaling is dit jaar abrupt tot staan gebracht. De Nederlandse tienjaarsrente is naar 2% gestegen, waar die aan het begin van het jaar nog -0,5% was. De forse rentestijging heeft ervoor gezorgd dat de koersen van bestaande obligaties dit jaar aanzienlijk zijn gedaald. Dat doet pijn voor beleggers.

Aan de andere kant is instappen in obligaties een stuk interessanter geworden. Door de gestegen rentes hebben obligaties hun bufferfunctie weer teruggekregen. Wat voor rentes zijn er nu mogelijk?

Staatsleningen

De langstlopende Nederlandse staatsleningen geven nu een rente van 1,75% per jaar. Die lopen echter twintig jaar of meer.

Wie in staatsleningen wil beleggen, kan kiezen voor een reeks aan trackers van iShares op Duitse of Europese staatsleningen met verschillende looptijden, bijvoorbeeld 1-3, 7-10 of 15-30 jaar.

Het voordeel van beleggen in staatsleningen is dat het kredietrisico klein is. Dit wordt nog kleiner geacht bij Duitse staatsleningen dan bij Europese. Minstens zo belangrijk is echter het koersrisico bij rentestijging. Dit is het grootst bij obligaties die een lange looptijd hebben. Dat werkt zo: een obligatie heeft een vastgestelde coupon als rentevergoeding. Als de marktrente tijdens de looptijd stijgt, past de koers van de obligatie zich aan, zodat het rendement over de looptijd overeenkomt met de nieuwe rente. Het gevolg is een koersdaling.

Andersom is er inmiddels meer ruimte ontstaan voor rentedalingen die de koersen van obligaties juist kunnen opstuwen. Een rentedaling kan optreden bij een vrees voor een recessie, een vlucht naar zekerheid bij beleggers of een daling van de inflatieverwachtingen.

Bedrijfsleningen van hoge kwaliteit

Een brede portefeuille obligaties van hoge kwaliteit in euro geeft nu circa 2% rente en heeft een wat minder lange looptijd dan staatsleningen.

Voor wie alleen in investment grade bedrijfsobligaties belegt, is de verwachte rente nu circa 2,75%. Het NN Euro Sustainable Credit fonds is een voorbeeld van een fonds dat voornamelijk in dit type obligaties belegt en daarbij ook duurzaamheid in acht neemt. Passieve blootstelling kan verkregen worden via het Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund of de iShares Core € Corp Bond ETF.

Internationale obligaties van hoge kwaliteit

Wie internationaal belegt, kan op hogere rentes in bijvoorbeeld dollars rekenen. In de VS is de rente 1,5% hoger dan in de eurozone. Het renteverschil wordt echter op dit moment tenietgedaan door hoge kosten van het afdekken van valuta’s. Beleggers moeten van een breed gespreide investment grade obligatieportefeuille dan ook niet meer dan 2,75% rente verwachten. Toch is dat al een stuk hogere rente dan we jaren konden tonen. Dat de rendementen op obligaties vaak toch hoger uitvielen in de afgelopen jaren, kwam door de rentedaling, waardoor de koersen van obligaties stegen. Dat ging echter volledig ten koste van de rendementen in de toekomst.

Het assortiment biedt blootstelling aan wereldwijde bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit met het Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund en het PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund.

Obligaties met hoger risico

Aanzienlijk hoger zijn de rentes voor wie meer kredietrisico wil lopen. Op obligaties in Europees highyield, diep achtergestelde bankobligaties en schuldpapier van opkomende markten zijn rentes van 6 à 7% te verkrijgen. Die obligaties zijn echter wel kwetsbaar in een recessie. Kredietverliezen kunnen op dergelijke obligaties tientallen procenten bedragen. Daarmee zijn deze obligaties vooral voor wie een alternatief zoekt voor aandelen. Ze bieden niet de bufferfunctie in de portefeuille die obligaties geacht worden te vervullen.

In Europese highyieldobligaties kan worden belegd via het Fidelity European High Yield Fund of de iShares € High Yield Corp Bond tracker. Daarnaast investeert het PIMCO GIS Capital Securities Fund in diep achtergestelde bankobligaties en zijn er verscheidene opties om in opkomende markten te beleggen zoals bijvoorbeeld het Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.