Herstel voor Chinese aandelen nog niet ingezet

24 augustus 2022 13:19

Chinese aandelen blijven al een tijd achter op de wereldindex. Toch kiezen we voor een lichte overweging van de regio Azië en met name China in het macrofonds van Rabo Beheerd Beleggen. We zien namelijk ruimte voor China om de economie te stimuleren vanwege de lage inflatie in vergelijking met westerse economieën. Bovendien is er ruimte voor koersstijgingen doordat Chinese aandelen relatief laag geprijsd zijn.

Chinese aandelen (-15%) blijven dit jaar achter. Sinds de top is er bijna 50% af. De redenen zijn bekend: het zerocovidbeleid, geopolitieke spanningen, regelgeving die de technologiesector belemmert, een vastgoedprobleem dat blijft rondwaren en het vertrouwen ondermijnt. De vastgoedsector is verantwoordelijk voor maar liefst 25 tot 30% van het bruto nationaal product.

Niet alleen de Chinese beurs maar ook de AC Azië-ex Japan index heeft het moeten ontgelden. Dat komt vooral door de hoge weging van China (36%). Het gevolg van de koersdruk is een relatief lage waardering voor het verre oosten. De verwachte koers-winstverhouding voor de komende 12 maanden staat nu op 10,6 voor de MSCI China in vergelijking met 15 voor de wereldindex. Voor de MSCI AC Azië-ex Japan index is dat 11,8.

Broos marktsentiment

Het marktsentiment rond China kan verbeteren als de autoriteiten de economie, en vooral de vastgoedsector, verder zullen ondersteunen. Eerder deze week heeft de centrale bank het vijfjaarsrentetarief, het referentiepunt voor hypotheekleningen, met 0,15% verlaagd, naar 4,30%. Dat is een stap in de goede richting. Sinds begin dit jaar is er 1% van dit specifieke tarief af.

Hiermee zijn de zorgen over de economische groei van China nog niet van tafel. Er zijn beduidend minder kopers op de huizenmarkt, wat duidt op een laag consumentenvertrouwen. Daarnaast zijn huizenbezitters collectief verschillende boycots begonnen: ze zijn gestopt met het betalen van de hypotheek op projecten die niet klaar zijn. Beijing zal meer moeten doen om de onrust te bestrijden en het vertrouwen te herstellen.

Inhaalslag is mogelijk

De nog relatief lage inflatie geeft de Chinese autoriteiten als een van de weinige grote spelers de ruimte om de economie meer te stimuleren dan ze nu doen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorziet dat het economische dal dit jaar wordt bereikt en dat de groei van de economie volgend jaar weer aantrekt. Aan de andere kant kunnen nieuwe lockdowns en oplopende spanningen de economische ontwikkelingen negatief beïnvloeden.

Op grond van de relatief lage waardering en de verwachting dat de extra stimulerende maatregelen vanuit de Chinese autoriteiten doorkomen, is een inhaalslag van Chinese aandelen mogelijk. Daarbij kunnen naast stimuleringen ook versoepelingen rond regelgeving of signalen van een subtielere aanpak van covid het sentiment rond Chinese aandelen verbeteren.

Positie van China in het macrofonds

Binnen het 1895 Macro Opportunities Fonds van Rabo Beheerd Beleggen is China momenteel licht overwogen. 7,5% van het vermogen is belegd in aandelen van bedrijven uit China en Hongkong, die ongeveer 4% van de wereldindex vormen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.