In Azië gaat de rente niet omhoog

31 augustus 2022 12:00

Tegenover de rentestijging en inflatiezorgen in de VS en Europa staat een veel gunstiger beeld in Azië. Daarmee bieden Aziatische obligaties diversificatie. Daarom houden wij in onze beheerportefeuilles grote posities aan in Azië.

Waar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole logischerwijs veel aandacht uitging naar de speeches over de rente in de VS en Europa, bleven de Aziatische rentes sterk onderbelicht. Omdat die een kwart van de wereldwijde obligaties uitmaken, is dat niet terecht. Temeer omdat het rentebeeld daar wezenlijk anders is.

Chinese obligaties in de plus

De centrale bank van China (PBOC) volgt dan ook een heel ander pad. In China staat de economie duidelijk onder druk door de problemen in de vastgoedsector en de stringente maatregelen in verband met Covid. De inflatieontwikkeling is dan ook gematigd. De prijzen zijn weliswaar 2,7% hoger dan een jaar geleden, maar dat is bepaald niet buitensporig voor een opkomende economie. De kerninflatie is met 0,8% zelfs laag en neemt af.

Daarom is er alle gelegenheid voor China om de rente te verlagen. Dat gebeurt echter mondjesmaat om een vlucht uit de renminbi te voorkomen. Meer ruimte voor rentedaling is wel aanwezig. De lange rente loopt hierop vooruit. De Chinese obligatie-index is dan ook een van de weinige die dit jaar in de plus staat.

Japanse rente vastgeklonken aan 0%

In Japan ziet de Bank of Japan in de hogere inflatie geen reden voor optimisme dat de deflatie ten einde is. De stijging hangt daarvoor veel te veel samen met de energieprijzen. Dat betekent dat de rente in Japan voorlopig nog vastgeklonken zal zijn aan de 0%. Daarmee geeft beleggen in Japanse obligaties weinig risico op koersdaling, terwijl er wel enige ruimte is voor koerswinst als langer lopende obligaties richting de tien jaar van het opkoopprogramma van de Bank of Japan komen. Bovendien levert het afdekken van de yen nu geld op, omdat de rente lager is dan op euro’s.

Nieuw-Zeeland: grootste deel renteverhogingen achter de rug

Zelfs in het dollarblok in de regio is het beeld gunstiger. In Nieuw-Zeeland, dat helemaal vooropliep met renteverhogingen (de eerste verhoging is nu bijna een jaar geleden), liet de centrale bank afgelopen week weten dat het grootste deel van de renteverhogingen achter de rug is. Het rentetarief staat daar op 3%.

Tijd om te verkopen?

Voor beleggers lag de aantrekkingskracht van Aziatische obligaties lange tijd in de hogere rentes (buiten Japan), al waren de kosten van valuta-afdekking hoog. Inmiddels is dat renteverschil verdwenen en is het verleidelijk om winst te nemen op de posities in Azië en obligaties dicht bij huis te kopen. Maar de diversificatie is welkom. Wanneer het rentebeeld in Europa en de VS verder zou verslechteren door aanhoudende renteverhogingen van de centrale banken, bieden Aziatische obligaties een gunstiger vooruitzicht. Daarom houden we onze grote posities in Azië aan. Ter illustratie: voor het 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds is het benchmarkgewicht van Azië circa 30%.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.