Beleggers in duurzame energie liggen niet wakker van prijsplafond EU

14 september 2022 11:33

Het voorgestelde prijsplafond van de Europese Commissie voor elektriciteit uit duurzame energie laat voldoende ruimte voor investeringen in duurzame energie en lijkt de portefeuille niet significant te raken.

De Europese Commissie wil een prijsplafond instellen voor elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen. Hoe zit dat, en wat betekent zo’n prijsplafond voor de kansen van beleggingen in duurzame energie?

De Europese energiemarkt zit in zwaar weer. Er vloeit nauwelijks nog Russisch gas naar Europa, waardoor de energierekeningen van huishoudens en bedrijven de pan uit rijzen. Dat lijkt, op het eerste gezicht, goed nieuws voor duurzame energie. Zonneschijn en wind zijn met de oorlog in Oekraïne niet duurder geworden.

Duur gas stuwt elektriciteitsprijs omhoog

Maar de structuur van de Europese energiemarkt zorgt ervoor dat in de meeste landen de prijs van gas de elektriciteitsprijs bepaalt. Dat zit zo: de marginale prijs van elektriciteit, dus de prijs van het duurste geleverde megawattuur, bepaalt de prijs van alle geleverde elektriciteit.

De gasprijs bepaalt daarom momenteel de hele elektriciteitsprijs. Dat betekent ook dat bedrijven die elektriciteit opwekken uit andere, goedkopere bronnen, grotere winsten maken dan gebruikelijk. De elektriciteitsprijs ligt op dit moment namelijk ver boven wat zij nodig hebben voor opwekking, levering en eventuele investeringen voor de toekomst. De koersen van deze bedrijven zijn de afgelopen tijd ook flink gestegen, en duurzame energie is dan ook het best presterende thema in het 1895 themafonds van Rabo Beheerd Beleggen.

Prijsplafond als deel van de oplossing

De huidige situatie van hoge gasprijzen is waarschijnlijk tijdelijk. De afgelopen weken zijn de prijzen al wat gedaald. Maar om nu iets voor consumenten en bedrijven te doen, stelt de Europese Commissie voor om de prijs van elektriciteit uit duurzame bronnen dichterbij de kostprijs te brengen.

Een deel van de overwinsten die nuts- en energiebedrijven zouden maken gaat dan dus naar lagere energierekeningen. Maar raakt het prijsplafond daarmee onze beleggingen in het thema duurzame energie? In het 1895 themafonds hebben we daar namelijk een significante positie.

Gevolgen voor beleggingen in duurzame energie

Dat lijkt op het eerste gezicht mee te vallen. Het prijsplafond dat de commissie voorstelt is relatief hoog: 180 euro per megawattuur. Ter vergelijking, voor de oorlog in Oekraïne was de prijs een zesde daarvan. De Europese aandelenindex van nutsbedrijven reageerde zelfs positief op het nieuws uit Brussel. Het voorstel laat namelijk de betreffende bedrijven ruimte om winst te maken en geeft duidelijkheid voor toekomstige investeringen.

Verder zijn we binnen het thema duurzame energie niet alleen maar belegd in Europese nuts- en energiebedrijven, maar ook in producenten van zonnepanelen en windmolens. Zij bedienen ook markten buiten Europa en profiteren onder meer van de enorme stimulans die de Amerikaanse overheid recent aan duurzaamheidsuitgaven heeft gegeven via de Inflation Reduction Act.

Een onomkeerbare trend

Duurzame energie zal een steeds groter deel uitmaken van de totale energievoorziening: een trend die niet door de genoemde tijdelijke verstoringen geremd gaat worden. Het thema blijft dan ook voldoende ruimte bieden om te kunnen profiteren van de groeiende investeringen in de sector.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.