Energieprijzen drijven obligatierentes van nutsbedrijven hoog op

14 september 2022 15:46

De extreme bewegingen van de energieprijzen brengen nutsbedrijven in het nauw. Als gevolg lopen de rentes op achtergestelde obligaties van nutsbedrijven (zogeheten corporate hybrids) flink op. Binnen het 1895 Obligaties Opportunities Fonds beleggen wij in dit soort obligaties. De risico’s nemen toe, maar wij vinden dat beleggers met een rente van 5 à 6% ruim voldoende worden beloond.

De huidige volatiliteit in de gas- en elektriciteitsprijzen maakt het er voor nutsbedrijven niet gemakkelijker op. In theorie profiteren ze van hogere prijzen, maar je kunt ook te veel van het goede krijgen. Een jaar geleden was de gasprijs 32 euro per kWh. Een maand geleden was die opgelopen naar 350 euro per kWh. Inmiddels is hij gedaald tot €190/kWh.

Staat moet bijspringen

Door de hoge prijzen is het in principe aantrekkelijk om termijncontracten aan te bieden. De termijnprijzen voor gas liggen immers onder de €50/kWh. De ervaringen hiermee zijn echter niet altijd gunstig geweest. In eerste instantie waren er kleinere nutsbedrijven die deze langetermijncontracten aanboden zonder het risico op stijging van de energieprijzen bij de grote producenten af te dekken (te hedgen). Zij kwamen direct in financiële moeilijkheden toen hun inkoopprijzen razendsnel stegen terwijl ze leveringsverplichtingen waren aangegaan voor veel lagere bedragen.

Maar ook partijen die prijzen wel gehedged hadden, zijn in Duitsland en diverse Scandinavische landen in moeilijkheden gekomen. Zij moeten plotseling veel extra kapitaal als onderpand bijstorten, kapitaal dat ze niet altijd voorhanden hebben. Omdat er wel dekking voor is, zal de staat als grootaandeelhouder en toezichthouder doorgaans bijspringen. Het alternatief is om de overeenkomsten met leveranciers op te zeggen, maar daarmee neemt het gelopen risico feitelijk toe omdat het bedrijf wel contracten met afnemers is aangegaan.

Een risico is dat overheden de nutsbedrijven dwingen om verlieslatende contracten aan te gaan. Zo moest de Franse energiereus EDF verlieslatende contracten van omgevallen concurrenten overnemen. Wat dat betreft is het afromen van de overwinsten, zoals de Europese Commissie voorstelt, veel minder riskant voor de obligatiehouder.

Blijven nutsbedrijven hybride obligaties aflossen?

Nutsbedrijven hebben vaak een beperkte kapitaalbasis en kunnen moeilijk aandelen uitgeven. Ze geven veel hybride obligaties uit om hun kapitaalratio’s op te schroeven. Dat zijn perpetuele obligaties die niet hoeven worden afgelost.

Het is voor nutsbedrijven erg onaantrekkelijk om deze obligaties niet af te lossen op het eerste aflosmoment (het callmoment), omdat ze dan niet langer tellen als half eigen vermogen maar als gewone obligatie. De grote nuts- en energiebedrijven die deze obligaties uitgeven, zullen ze dan ook kunnen blijven herfinancieren. Obligatiebeleggers kunnen de aflossingen herbeleggen tegen een hogere rente van 5-6%. Hiermee worden ze ruim voldoende gecompenseerd voor het risico van dit type obligaties.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.