Werkt factorbeleggen nog in tijden van hoge inflatie?

21 september 2022 15:46

Factorbeleggen is een belangrijke strategie binnen onze aandelenportefeuille: van elke aandelenportefeuille in Rabo Beheerd Beleggen Exclusief wordt de helft op deze manier beheerd (en 25% in RBB Actief). Ondanks mindere prestaties in de afgelopen jaren houden wij vast aan een hoog gewicht voor factorbeleggen. De aandelen zijn momenteel gunstig geprijsd. Bovendien blijkt uit onderzoek dat factorbeleggen ook in tijden van hoge inflatie een positief extra rendement geeft.

Verzend het artikel per e-mail

Waarom beleggen in factoren?

Factorbeleggen gaat over beleggen in aandelen met specifieke kenmerken waarvan in wetenschappelijke studies is aangetoond dat ze over een langere periode hogere rendementen opleveren – gecorrigeerd voor risico – dan de marktindex. Binnen het 1895 factorfonds wordt belegd in vijf factoren waarbij is aangetoond dat ze op langere termijn een hoger extra rendement (een factorpremie) opleveren. Dat zijn:

koopjes (waarde-aandelen, vaak met een hoog dividend) kleine bedrijven (small caps) kwaliteitsbedrijven met sterke balansen en stabiele winsten (quality) stabiele bedrijven waarvan de koersen weinig schommelen (lage volatiliteit) ‘recente winnaars’ (de zogenaamde momentumaandelen)

Factorbeleggen lijdt onder onderweging Big Tech

Factorbeleggen heeft de afgelopen jaren minder goed gewerkt. Ter illustratie, de multi-factor index ( MSCI World Diversified Multiple factor index) is in de afgelopen vijf jaar met 1,9% per jaar achtergebleven op de wereldindex.

Dat komt door de zeer eenzijdige markt waarbij beleggers in de lage renteomgeving met lage inflatie vooral geïnteresseerd waren in groeiaandelen. Dat heeft geleid tot de dominantie van de FAANG-aandelen (de vijf populairste Big Tech-aandelen, die van Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google) in de brede marktindex. Die zijn juist vaak onderwogen in multi-factor portfolio’s (portefeuilles gebaseerd op meerdere factoren) door de vaak hoge waardering en beweeglijke winsten. Goedkope aandelen (waarde-aandelen) waren juist uit de gratie. Het gevolg: multifactorportefeuilles bleven achter bij de brede marktindex.

Werkt factorbeleggen nog?

Voor een antwoord op de vraag of factorbeleggen nog wel werkt, moeten we terug naar de onderliggende verklaringen voor waarom aandelen met bepaalde karakteristieken een premie (een positief extra rendement) op de lange termijn geven. De verklaringen vallen hoofzakelijk in te delen in twee categorieën: een op risico gebaseerde verklaring (compensatie voor faillisementsrisico voor value en liquiditeitsrisico voor small caps) en een gedragsverklaring (onder- of overreactie op nieuws in het geval van momentum). Zolang je aanneemt dat die bronnen niet veranderen, is er de basis om factorpremies te incasseren.

We zien geen aanwijzingen dat de basis voor het innen van de factorpremies is verdwenen. Wat wel zo is, is dat factorpremies niet gelijkmatig verdeeld zijn door de tijd. De vergoeding kan soms een tijdlang niet optreden, zoals is gebleken bij de waardefactor. Dat kan dan ineens omslaan. Belegd blijven is belangrijk om de factorpremies te kunnen innen.

Factorpremies in tijden van inflatie

Recent onderzoek van de Erasmus Universiteit en Robeco bevestigt dat de factorpremies over een zeer lange horizon (1875-2021) aanwezig zijn geweest. Het onderzoek toont daarnaast aan dat factorpremies positief zijn in periodes van hoge inflatie, maar ook van stagflatie. De factor waarde doet het beter in periodes van hoge inflatie en minder in periodes van lagere inflatie. De relatief lagere rentegevoeligheid kan daarbij een rol spelen. De kwaliteitsfactor is juist wat minder positief door de hoge rentegevoeligheid in een omgeving met hoge inflatie.

Factoren in onze aandelenportefeuille

We zijn ervan overtuigd dat factorbeleggen waarde toevoegt in een marktregime van hogere inflatie waar we momenteel in zitten. Daarnaast geldt dat de verwachte koers-winstverhouding van 12,5 van een multi-factor index ( MSCI World Diversified Multiple factor index) relatief laag is ten opzichte van de MSCI World Index van 15,2. Op grond van deze redenen houden we vast aan de allocatie naar factoren binnen de aandelenportefeuille.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.