Blog: het universum om te beleggen in circulaire economie wordt steeds breder

26 september 2022 14:30

Het thema circulaire economie ontwikkelt zich door. Het gaat verder dan afvalbeheer en het hergebruik van grondstoffen. Circulaire economie omvat tegenwoordig ook het verduurzamen van producten en diensten om afval, watergebruik en CO2-uitstoot te verminderen. Hiermee wordt het universum van groeibedrijven waar we binnen het thema ‘circulair’ in kunnen beleggen een stuk breder.

Universum om te beleggen in circulaire economie wordt steeds breder

Binnen het 1895 Themafonds van Rabo Beheerd Beleggen beleggen we in een aantal langetermijntrends. Een daarvan is circulaire economie. Dit beleggingsthema gaat een nieuwe fase in. Het thema ontwikkelt zich door, mede door een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Verschuiving binnen circulaire economie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een afvalvrije economie te hebben. Daarin staat het niet alleen. Internationaal is er het PACE-initiatief. PACE staat voor Platform for Accelerating the Circular Economy. Het is een samenwerkingsverband van veertig landen, bedrijven en organisaties dat werkt aan het versnellen van de circulaire economie. En ten slotte is er de groene taxonomie van de EU die in de maak is. Dit is een classificatiesysteem waarin wordt vastgelegd welke investeringen duurzaam zijn. Drie pijlers binnen deze taxonomie gaan over dit thema, namelijk: ‘transitie naar een circulaire economie’, ’duurzaam gebruik van water’ en ’vermindering van vervuiling en CO2-uitstoot’.

Dit leidt tot een verschuiving. Waar voorheen bij circulaire economie de nadruk lag op afvalbeheer, recycling en hergebruik van materialen, wordt nu ook gekeken naar het verduurzamen van producten om afval, watergebruik en CO2-uitstoot te verminderen. Hierdoor zijn er nieuwe focusgebieden binnen dit thema bijgekomen. Gebieden die bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie, maar waar ook interessante kansen liggen voor beleggers. Dus ook voor het 1895 Themafonds.

Schoon en efficiënt vervoer

Een subthema is schoon en efficiënt vervoer. Binnen dit thema vallen activiteiten die bijdragen aan verduurzaming van transport en vervoersmiddelen. Denk hierbij aan bedrijven die minder duurzame sectoren als lucht- en scheepvaart helpen te verduurzamen met bijvoorbeeld hydrotechnologie waarmee vervuiling wordt verminderd. Of een bedrijf als Ceres Shipping dat zich met het onderdeel EcoLog richt op transport en opslag van CO2.

Bij dit subthema passen ook vervoer op bestelling en de deeleconomie, zoals het delen van elektrische huurauto’s. Uber en Hertz zijn voorbeelden van bedrijven actief op dit gebied.

Smart environment

Een ander groeigebied binnen de circulaire economie is smart environment. Dit gaat over het toepassen en ontwikkelen van technologieën die leiden tot minder afval en CO2-uitstoot. Bedrijven als Autodesk en Eurofins Scientific zijn actief op deze terreinen.

Andere voorbeelden zijn bedrijven die met onderzoek en financiële middelen beleggen in projecten die bijdragen aan een circulaire economie. Een bedrijf in deze categorie is bijvoorbeeld Equinix, dat investeert in groene datacenters. Dit is een groeimarkt omdat datacenters behoorlijke energieslurpers zijn.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.