Coco’s van banken geven 8% rente en in potentie zelfs nog meer

12 oktober 2022 11:45

Binnen de hoogrentende obligaties (high yield) gaat onze voorkeur op dit moment uit naar de diep achtergestelde obligaties van banken, ook wel coco’s genoemd. Niet alleen omdat de rente daar het hoogst is op circa 8% en in potentie meer dan 10%. Maar vooral omdat de vooruitzichten lang niet slecht zijn voor banken nu voorzieningen uit de pandemie kunnen gaan vrijvallen en de negatieve rente verdwijnt.

Binnen het 1895 Obligatie Opportunityfonds beleggen we in hoogrentende obligaties. Hoewel banken van nature gevoelig zijn voor een recessie, zien we meer in hun achtergestelde obligaties (ook wel coco’s genoemd) dan in highyield bedrijfsobligaties.

Banken gevoelig voor recessie

Een recessie is zeker geen goed nieuws voor banken. Het is vaak aanleiding voor kredietverliezen. Waar die zijn te verwachten, verschilt per bank. Voor sommige banken is de pijn nu al voelbaar omdat ze kredieten hebben onderschreven die ze niet meer in de markt geplaatst krijgen. Daar zijn al meerdere voorbeelden van en die verliezen zijn snel zichtbaar, omdat de bank ze direct moet voorzien.

Hypotheken versus mkb-krediet

Veel aandacht gaat uit naar het hypotheekbedrijf van de bank, omdat dit zo groot is. Traditioneel zijn de kredietverliezen daar echter laag. Om dat te veranderen, zijn twee dingen vereist: een fors oplopende werkloosheid en huizenprijzen die aanzienlijk dalen over een periode van meerdere jaren. De hoge kosten van levensonderhoud zullen weinig afdoen aan de betaalbaarheid van bestaande hypotheken. Bovendien helpen de overheidspakketten de consument hier voorlopig bij.

De meeste banken lopen het meeste risico in hun kredieten aan het midden- en kleinbedrijf. Hier zijn echter al aanzienlijke voorzieningen getroffen vanwege de pandemie. Een groot verlies in de kapitaalbuffers is daarom niet te verwachten.

Hoge buffers

Ondanks de getroffen voorzieningen zijn de bankbuffers aanzienlijk, met een kernvermogen dat 12-15% van de risicogewogen activa bedraagt. De buffer ten opzichte van de vereisten is gemiddeld 6,5 procentpunt. Met de stijging van de rentebaten door de hogere rente, wordt een extra buffer gecreëerd. Daarmee is er een goede basis voor beleggers om te vertrouwen op de betaalbaarstelling van de coupons op de diep achtergestelde obligaties. Dat was ook de reden dat beleggers niet in paniek raakten toen het financieringsgat bij Credit Suisse werd geopenbaard door het nieuwe management aldaar.

Rente kan hoger uitpakken

Waar bij highyield obligaties de verliezen ongetwijfeld gaan oplopen, kunnen coco’s daarvan minder last krijgen. De getoonde rente van ruim 8% kan zelfs hoger uitpakken, namelijk als banken de obligaties aflossen. Tot dusverre hebben vrijwel alle banken de obligaties bij eerste gelegenheid afgelost. Bij niet aflossen zullen de coupons naar boven worden bijgesteld. Daarmee is de rente van 8% voor beleggingsfondsen in dit type obligaties mogelijk een onderschatting, terwijl de 9% op highyield bedrijfsobligaties door kredietverliezen waarschijnlijk niet helemaal wordt waargemaakt.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.