Cijferseizoen: drempel verlaagd voor positieve verrassingen

12 oktober 2022 15:49

Beursgenoteerde bedrijven maken komende weken hun resultaten over het derde kwartaal bekend. Shell en Philips hebben al winstwaarschuwingen afgegeven. Zo zijn wel meer verwachtingen in het snelste tempo sinds 2020 naar beneden bijgesteld. Hiermee is de drempel verlaagd om de verwachtingen te verslaan, terwijl tegelijkertijd aandelenkoersen de nodige pijn hebben ingeprijsd. We houden een lichte voorkeur voor aandelen in de beheerportefeuille, maar blijven beducht op eventuele neerwaartse winstbijstellingen komende tijd.

De aandelenmarkten hebben tot nu toe erg onder invloed gestaan van inflatie en rentebewegingen. Dat blijft voorlopig zo. Een derde factor wint de komende tijd aan belang voor de koersontwikkeling: de winstontwikkeling van bedrijven. De belangrijkste vraag is of de verwachtingen inmiddels voldoende naar beneden zijn bijgesteld, zodanig dat er ruimte is voor positieve verrassingen.

Winsten bleven op peil, maar momentum neemt af

Tot aan het derde kwartaal hebben de resultaten overwegend de verwachtingen overtroffen. Winstmarges bleven niet ver van historisch hoge niveaus. De cijfers over het derde kwartaal liggen nu onder een vergrootglas, omdat die inzicht kunnen geven in hoe snel de financiële prestaties van bedrijven verslechteren als gevolg van het afzwakkende economische momentum.

Grootste neerwaartse bijstelling sinds 2020

In aanloop naar de publicatie van de resultaten voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen – anders dan in voorgaande kwartalen – in rap tempo naar beneden bijgesteld. Hoewel op jaarbasis de verwachte winstgroei nog positief is, is die in vergelijking met begin van het derde kwartaal sterk omlaag gegaan. Op basis van cijfers van Factset van bijna 10% naar 2,4%. Dit is de grootste neerwaartse bijstelling sinds het tweede kwartaal van 2020 en de laagste verwachte winstgroei sinds het derde kwartaal van 2020.

Ook zien we dat het aantal sectoren met een negatieve winstgroeiverwachting is toegenomen. Inmiddels is de winstgroeiverwachting zonder de sector energie zelfs negatief. Voor de S&P 500, de index van de 500 grootste bedrijven die aan Amerikaanse beurzen zijn genoteerd, zijn de verwachtingen alleen voor de sectoren energie, industrie en vastgoed positief. De drempel om de verwachtingen voor het derde kwartaal te verslaan is hiermee lager dan aan het begin van het derde kwartaal.

Niet méér winstwaarschuwingen

Shell kwam vorige week met een winstwaarschuwing, Philips vanochtend. Die komen in Nederland groot in het nieuws, maar feit is dat er in de VS (62% van de wereldaandelenindex) voor het derde kwartaal niet meer winstwaarschuwingen zijn afgegeven dan in het eerste en tweede kwartaal. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de verwachtingen eerder dit jaar al naar beneden zijn bijgesteld. Veel van de problemen die nu spelen, waren toen ook al aanwezig, zoals personeelstekorten, problemen in de toeleveringsketens en een sterke dollar.

Wel zien we in vergelijking met het tweede kwartaal in de eerste week van dit cijferseizoen meer bedrijven in de VS die aangeven last te hebben van de verder aangesterkte dollar en de gestegen rentes. Dit zijn prille cijfers, maar we verwachten wel dat deze zorgen breder leven. In de komende weken gaat onze aandacht dan ook uit naar de verwachtingen die het bedrijfsleven uitspreekt om een goede indicatie te krijgen van de mate waarin verwachtingen van beleggers voldoende naar beneden zijn bijgesteld.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.