Dit is waarom wij positiever zijn geworden over euro-obligaties

19 oktober 2022 10:50

We nemen meer obligaties in euro op in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen. Door de forse rentestijging in de eurozone is dit soort obligaties aantrekkelijk geworden. We kiezen voor obligaties van hoge kwaliteit (investment grade).

We passen onze obligatieportefeuilles aan. We zien minder reden om terughoudend te blijven over langlopende obligaties en gaan ook een groter deel in euro-obligaties beleggen.

Voorkeur lag bij wereldwijde obligaties

We hebben de afgelopen jaren bij de inrichting van de obligatieportefeuille steeds ingezet op wereldwijde obligaties omdat we die een aantal belangrijke voordelen vonden hebben ten opzichte van Europese obligaties. Dat heeft de afgelopen twee jaar niet slecht uitgepakt. De koersdaling is voor het 1895 Wereld investment Grade fonds 7% minder geweest dan voor de iShares EuroAggregate, een index van Europese obligaties.

Voor een deel gelden de argumenten voor opname van wereldwijde obligaties nog steeds: de rente in het dollarblok is hoger, het renteklimaat in Azië is stabieler, er is een bredere spreiding in bedrijfsobligaties en beleggers zijn minder kwetsbaar voor het sentiment rond de euro.

Nadelen euro-obligaties vallen weg

Een belangrijk deel van de argumenten bestaat echter niet meer. Toen de lange rente in euro op 0,75% negatief stond, was er weinig ruimte voor een rentedaling in een crisis. Die ruimte bestond wel in de VS omdat de rente daar nooit negatief werd: het laagste niveau voor de tienjaarsrente was 0,5% bij de uitbraak van de pandemie. Na 2,5%-punt rentestijging is die ruimte voor een rentedaling er nu zeker wel, ook in de eurozone.

Wat ook meespeelt, is dat de kosten van het afdekken van het valutarisico op de dollarobligaties aanzienlijk zijn opgelopen door de forse renteverhogingen van de Fed (de Amerikaanse centrale bank). Omdat het er naar uitziet dat de Fed de rente voorlopig harder blijft opvoeren dan de Europese Centrale Bank (ECB), nemen die kosten de komende maanden eerder toe dan af.

Gemiddelde rente van 3,3%

Tot slot zijn de rendementen op euro-obligaties naar die op wereldwijde obligaties toe gekropen. Op de Euro Aggregate, de meestgebruikte index van Europese obligaties, is de rente nu 3,3% terwijl die op de Global Agg 3,9% is. Het verschil is nog slechts de helft van wat het renteverschil een jaar geleden was. Daarom maken we nu ruimte voor euro-obligaties in de portefeuilles van klanten in Rabo Beheerd Beleggen Actief en Exclusief. Dit doen we door te beleggen in het 1895 Euro Obligaties Indexfonds. Dit zijn investment grade obligaties in euro.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.