Uitkomst Partijcongres bittere pil voor beleggers

26 oktober 2022 16:19

Het twintigste congres van de Communistische Partij van China is uitgelopen op een teleurstelling voor beleggers. Xi Jinping heeft de macht definitief gegrepen en louter loyale partijleden aangesteld in het belangrijkste partijorgaan, ten koste van technocraten en hervormers. Er zijn geen aanwijzingen gegeven over significante stimulans om de vastgoedsector uit het slop te trekken. Ook is er geen indicatie van een snelle afbouw van het zero-covidbeleid.

De uitkomsten van het Partijcongres werden op de financiële markten niet echt met gejuich ontvangen. Chinese aandelen gingen in de uitverkoop en de renminbi daalde versus de dollar naar het laagste niveau sinds 2007. Beleggers vragen een hogere risicopremie voor de onzekerheid rond China na de uitkomsten van het Partijcongres.

Ook binnen de AEX-index zijn de effecten voelbaar. Investeerder Prosus werd hard geraakt (-17%) vanwege het grote belang in de Chinese techreus Tencent.

Xi Jinping verstevigt grip op China

Xi Jinping, de huidige Chinese president, is gekozen voor een derde termijn van vijf jaar. Xi heeft zijn grip op de partij en het land verstevigd door louter vertrouwelingen aan te stellen ten koste van technocraten en hervormers. De focus zal de komende jaren liggen op nationale veiligheid en technologische zelfvoorziening. Daarnaast wordt het beleid van ‘gemeenschappelijke welvaart’ gecontinueerd. Op geopolitiek vlak gaf Xi aan dat hij Taiwan bij China wil hebben en dat hij eventuele militaire inzet niet zal schuwen.

Teleurstelling over richting van China

Hoewel de economische situatie zorgen baart, is er met geen woord gerept over stappen om de crisis in de vastgoedsector aan te pakken. Toegegeven, Beijing heeft dit jaar al het een en ander gedaan, zoals het verlagen van de rente, maar significante stimulans is er nog niet geweest. Dan het zeer strenge coronabeleid. Daar wordt niets aan gewijzigd. Dat zal een rem blijven zetten op de economische groei. Veranderingen in het beleid zouden kunnen komen van positieve ontwikkelingen op het vlak van vaccins, maar op korte termijn is daar geen indicatie voor. Voorlopig zullen de strenge zero-covidmaatregelen worden voortgezet. Ook afnemende regelgevingsdruk op de techsector ligt niet in lijn der verwachting. De piek qua regelgeving leek bereikt te zijn, maar door de benoemingen van loyalisten aan Xi is het onzeker of de regeldruk inderdaad gaat afnemen. De angst die boven de markt hangt, is dat bedrijven meer en meer naar de pijpen van Xi moeten gaan dansen. Dat heeft de koersen verder onder druk gezet. De waarderingen van Chinese aandelen zijn daarom nog verder naar beneden gegaan.

Uitdagende beleggingsomgeving vergt actief beleggingsbeleid

We kunnen concluderen dat China voor beleggers een uitdagende beleggingsomgeving is. De kans is klein op significante economische stimulans om de vastgoedsector uit het slop te trekken en op afbouw van het zero-covidbeleid.

Beleggen in China lijkt meer en meer een zaak te worden van de juiste bedrijven selecteren die binnenlands beleggen in de groeimarkten die Beijing voor ogen heeft. Secure selectie door een actief beleggingsbeleid te voeren is in deze markt daarom belangrijker dan eerder. In het 1895 Macrofonds van Rabo Beheerd Beleggen beleggen we via onze actieve managers in onder andere het Verre Oosten, waarvan China vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel is.

Ook als zelfbelegger kun je bij ons beleggen in actief beheerde aandelenfondsen met een focus op China. Voorbeelden hiervan zijn Robeco Chinese Equities, Comgest Growth China en Fidelity China Focus.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.