Glorietijden voor Big Tech op de beurs voorbij

3 november 2022 18:56

De techzware Nasdaq-index (-33%) is dit jaar veel harder gezakt dan de brede S&P 500-index (-20%). De prestaties van Amazon, Alphabet en Meta vallen tegen. Keren de glorietijden van weleer spoedig terug? Daar pleiten de omstandigheden in de komende tijd niet voor.

Aandelen van Big Tech-bedrijven blijven dit jaar achter. Keren de glorietijden spoedig terug? Daar wijzen de omstandigheden niet op.

Jarenlang konden Amerikaanse techaandelen zoals Alphabet (Google), Meta (Facebook), Microsoft en Apple profiteren van de langdurige omgeving met lage groei, lage inflatie en alsmaar dalende rentes. Dit heeft gezorgd voor alsmaar oplopende aandelenwaarderingen voor techaandelen. Die glorietijden liggen nu achter ons.

Hoge inflatie en rente hakken erin

De verstorende effecten van de coronapandemie en de oorlog hebben verandering gebracht in de omgeving door inflatie een zwengel te geven. Oplopende inflatie en rente maken Amerikaanse techaandelen met hoge waarderingen kwetsbaar, want hogere rentes leiden tot lagere aandelenwaarderingen.

Belemmeringen voor individuele bedrijven

Ook het effect van extra IT-uitgaven vanwege thuiswerken door corona is uitgewerkt. Daarnaast spelen er andere bedrijfsspecifieke factoren die individuele bedrijven in meer of mindere mate raken. Dit zien we terug in de tegenvallende prestaties van Amazon, Alphabet en Meta. Denk hierbij aan:

- teruglopende advertentieopbrengsten

- vertraging in de groei van clouddiensten

- afnemende vraag naar pc’s

- groeiende concurrentie in de markt voor social media

- beperkingen voor overnames vanuit mededingingsautoriteiten

- strengere privacyregels

- nog geen hooggespannen verwachtingen voor de metaverse

33% verlies voor de Nasdaq

De combinatie van de nieuwe renteomgeving en bedrijfsspecifieke belemmeringen zorgt ervoor dat techbedrijven het dit jaar slechter doen dan de brede markt. De techzware Nasdaq-index (-33%) is veel harder gezakt dan de brede S&P 500 index (-20%).

Wie hoopt op een snelle terugkeer van de glorietijden van weleer: de omgeving in de komende tijd pleit hier in ieder geval niet voor. De periode van hoge rentes is voorlopig niet voorbij, zoals Fed-president Jerome Powell gisteren in zijn toelichting bij de laatste renteverhoging liet doorschemeren.

Glorietijden voor Big Tech op de beurs voorbij

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.