Toegevoegde waarde green bonds ligt niet in de rente

16 november 2022 15:55

Groenobligaties, internationaal bekend als green bonds, doen het qua koersontwikkeling dit jaar minder dan de brede obligatie-index. Dit is verklaarbaar: ze worden over het algemeen uitgegeven door veiliger partijen en hebben een wat langere looptijd. Hierdoor blijven ze achter bij rentestijgingen. De winst voor beleggers zit in de zekerheid omtrent de besteding van de middelen. Minstens zo belangrijk: aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) helpt het defaultrisico te verlagen.

Markt voor groenobligaties groeit door

Groenobligaties worden uitgegeven om projecten te financieren die een meetbaar positieve impact hebben op het milieu of de samenleving. De vraag ernaar neemt nog steeds toe. Ook dit jaar heeft een groter gedeelte van de uitgiftes een duurzaamheidsstempel. De 1895-obligatiefondsen van Rabo Beheerd Beleggen bestaan inmiddels voor enkele procenten uit groene obligaties.


Het is echter niet zo dat groenobligaties een betere koersontwikkeling laten zien dan obligaties zonder groen kenmerk. De MSCI Green Bond index blijft zelfs zo’n 2,5% achter bij de Bloomberg EuroAggregate. Dat komt doordat het langer lopende obligaties zijn van gemiddeld genomen veiliger instituties. Dit soort obligaties is kwetsbaarder bij een rentestijging.

Groenlabel levert zelden rentevoordeel op

De koers van obligaties kun je niet op eenzelfde manier door vraag en aanbod bepalen als bij een aandeel. Er is vaak maar één aandeel van een bedrijf tegenover tientallen obligaties van hetzelfde bedrijf met verschillende looptijden. De waarde daarvan wordt bepaald door de marktrente voor de betreffende looptijd en de vereiste kredietopslag voor de debiteur.


Daarbovenop kan een bepaalde obligatie iets beter in de markt liggen omdat er veel vraag naar is en die bijvoorbeeld een groenlabel heeft, maar dat levert hoogst zelden een groot rentevoordeel op. Daarvoor zijn er teveel professionele partijen in de obligatiemarkt actief die een afwijkende koers constateren en een tegengestelde transactie doen door te ruilen vanuit een andere obligatie of combinatie van leningen.

Toegevoegde waarde

Het is daarmee niet te verwachten dat groenobligaties van een uitgevende instelling beter of slechter zullen renderen dan die zonder dat ESG-kenmerk. Dat betekent niet dat ze geen toegevoegde waarde hebben voor beleggers. Integendeel, de toegevoegde waarde zit met name in twee factoren:

1. Zekerheid dat middelen goed worden besteed. Van een groenobligatie is er een verantwoording van de bestede middelen.

2. Het tweede aspect is voor elke belegger belangrijk. Niet-duurzame bedrijven dragen naar verwachting een groter beleggingsrisico op termijn. Zulke ondernemingen zijn de faillissementen van de toekomst. Die kun je proberen te vermijden met een ESG-beleid.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.