Wat beleggers kunnen opmaken uit COP27

21 november 2022 15:32

Na twee weken moeizaam onderhandelen in Egypte is het voor beleggers tijd de balans op te maken van de COP27, de klimaatconferentie van de VN. Het terugdringen van CO2-uitstoot blijft belangrijk, bijvoorbeeld door te investeren in elektrisch vervoer en nieuwe energie. Steeds zwaarder ligt de focus bij landen en bedrijven op investeringen in klimaatadaptatie om steden en woongebieden leefbaar te houden.

Het was bij de COP27, het klimaatoverleg van de VN, tijd om meer en belangrijke acties te ondernemen om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 graad te houden. Na de vorige klimaatconferenties en gegeven de urgentie om nu actie tegen een verdere opwarming van de aarde te ondernemen, was de verwachting dat landen hun klimaatambities zouden opschroeven, inclusief het terugbrengen van de CO2-uitstoot en het vervangen van fossiele energie door groene alternatieven. Helaas bleven deze acties uit.

Schadefonds

Een kleine stap die gezet is, is dat er een schadefonds komt om landen te helpen die zelf weinig uitstoten, maar hard worden geraakt door klimaatverandering. De richtlijnen van het fonds worden de komende tijd verder uitgewerkt. Wie gaat het fonds beheren? Welke landen gaan een financiële bijdrage leveren? In welke situaties zal het fonds uitkeren en welke landen kunnen daar een beroep op doen? Dat zal nog een stevige discussie worden omdat grootmacht China, een snelgroeiende economie en een van de grootste uitstoters van broeikasgassen, vindt dat het ook aanspraak moet kunnen maken op dit fonds. Europa vindt juist dat China een bijdrage moet leveren. Op de COP28, die volgend jaar in Dubai plaatsvindt, moeten de richtlijnen duidelijker zijn.


De site ClimateTrace maakt overigens met onafhankelijke data inzichtelijk waar wereldwijd de grootste uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt. Hierdoor kunnen landen zich minder verschuilen achter de eigen data over uitstoot.

Klimaatadaptatie en leefbare steden

Een ander relevant punt voor beleggers is dat investeren in en werken aan klimaatadaptatie om steden en woongebieden leefbaar te houden en te beschermen tegen extreem weer een belangrijke pijler is voor landen en bedrijven. Net als meer aandacht voor nature based solutions (NBS), waarbij de natuur en landschappen die al aanwezig zijn in een regio slim worden gebruikt als afweersysteem en bescherming tegen extreem weer.


Daarnaast is Nederland initiatiefnemer van een denktank die kwetsbare landen gaat adviseren over het beschermen van delta’s en kustgebieden. Deze initiatieven kunnen tot duurzame projecten voor investeerders leiden.

Versnelling van de energietransitie

Verder blijven investeringen in elektrisch vervoer en nieuwe energie zeer belangrijk. Wat hierbij helpt, is dat organisaties op het gebied van wind- en zonne-energie, waterstof en andere alternatieve energiebronnen de krachten hebben gebundeld met het initiatief Global Renewables Alliance. Dit initiatief brengt voor het eerst alle technologieën samen die nodig zijn voor een versnelde energietransitie. Deze duurzame projecten bieden investeringskansen en vragen om financiële middelen, waardoor beleggers een belangrijke rol blijven spelen bij het behalen van de klimaatdoelen.

Duurzame thema’s in onze portefeuille

In onze beheerportefeuilles beleggen we via het themafonds gericht in een aantal duurzame thema’s. Het beleggingsthema ’duurzame energie’ richt zich op de energietransitie, het thema ’future of mobility’ op elektrische voertuigen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.