Duurzaam beleggen: houd de ogen op de bal, niet op de man

2 december 2022 15:12

Journalisten hebben deze week bericht dat een deel van de ‘donkergroene’ beleggingsfondsen belegt in minder duurzame sectoren, zoals energie en luchtvaart. Goed dat er onderzoek wordt gedaan, maar helaas bleven de uitdagingen waar de industrie mee kampt onderbelicht. Regelgeving is namelijk volop in ontwikkeling en wij geven fondshuizen de tijd om hun duurzaamheidsbeleid en -label tegen het licht te houden en aan te passen. Besef ook dat de weg naar meer duurzame beleggingen niet alleen via de donkergroene fondsen loopt.

Verschillende tinten groen

Onderzoek als dat van Investico en Follow the Money is nodig om de beleggingsindustrie scherp te houden en te monitoren of aanbieders van beleggingsfondsen niet minder doen dan ze beleggers beloven. Nuance hierbij is dat fondsen thans geconfronteerd worden met uitdagingen door vele EU-wetten en regels voor duurzame beleggingen die niet overal zijn vastgesteld of even helder zijn.

Wij kiezen ervoor om de beheerders van fondsen in ons assortiment de tijd geven om deze wetten te interpreteren, hun duurzame beleid uit te kristalliseren en hun classificaties aan te passen van artikel 9 (‘donkergroen’, volledig belegd in duurzame projecten) naar artikel 8 (‘lichtgroen’, gericht op het behalen van financieel rendement waarbij duurzaamheidsfactoren mee worden genomen in de beleggingsstrategie). Veel fondshuizen hebben dit afgelopen tijd ook gedaan en mijn verwachting is dat een aantal nog zal volgen in de komende tijd. We vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt voor de fondsen in ons assortiment. Daar houden we dan ook toezicht op en we voeren het gesprek met deze fondshuizen.

In het journalistieke onderzoek ligt de focus op fondsen die vallen onder artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU. Onvoldoende wordt stilgestaan bij het feit dat het maken van impact een belangrijk doel is van deze fondsen en dat het concreet maken van deze impactdoelen voorop moet staan. Het vaststellen en meten van deze impactdoelen gaat makkelijk bij beleggingen direct in duurzame projecten. Deze uitdaging kan maken dat meer fondsen hun classificaties bijstellen.

Kijk verder dan artikel 8 of 9

Beleggers doen er goed aan om verder te kijken dan het artikelnummer van een fonds. Ook artikel 8-producten kunnen een groene beleggingsstrategie hebben. Deze fondsen kunnen juist beleggen in de energietransitie en in duurzame thema’s om het milieu, steden en infrastructuur weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen en om biodiversiteit te beschermen. Ze kunnen beleggen in belangrijke thema’s zoals de circulaire economie, om verspilling van water en uitputting van grondstoffen tegen te gaan, en in bedrijven die nu nog onvoldoende doen om vervuiling tegen te gaan en deze te dwingen tot duurzame oplossingen en producten. Bijvoorbeeld om de overstap te maken van fossiel naar alternatieve energie. Sommige bedrijven is het al gelukt, waarom zouden we het de vervuilers makkelijk maken door weg te lopen als beleggers?

Veranderingen afdwingen via aandelen

We staan voor veel klimaatuitdagingen en aan de vooravond van een grote groene transitie. Landen, sectoren, bedrijven moeten verduurzamen. Ook beleggers spelen hierbij een belangrijke rol. Investeringen in groene technologieën zijn nodig. Beleggers kunnen grote vervuilers dwingen om te verduurzamen en om met plannen te komen voor het verminderen van hun CO2-uitstoot. Dit kan met aandelen in deze bedrijven, dan heb je stemrecht en kun je gezamenlijk met andere beleggers besluiten en verduurzaming afdwingen. Dit kan al een start zijn van een grote verandering. Negeren lost de uitdagingen waar het milieu en de samenleving mee te kampen heeft niet op.

Natuurlijk staat openheid over deze beleggingen in de juiste kaders voorop. Maar laten we vooral ook oog houden op de bal en niet op de man.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.