Hebben de ‘inflatiehedges’ hun reputatie verdiend?

22 december 2022 12:44

Van oudsher is er een aantal beleggingsopties dat vaak wordt genoemd als ‘hedge’, oftewel bescherming, tegen inflatie. Grondstoffen, vastgoed, goud en recentelijk ook bitcoin zijn hier enkele voorbeelden van. Gezien het huidige klimaat van hoge inflatie is het dus interessant om te bekijken hoe ze hebben gepresteerd. Grondstoffen en goud hebben dit jaar inderdaad hun inflatiedempende rol vervuld. Van vastgoed en bitcoin kan hetzelfde niet worden gezegd.

inflatiehedges in 2022

Grondstoffen

Grondstoffen zijn dit jaar een uitblinker geweest. Ze worden gezien als een bescherming tegen inflatie omdat een stijging in grondstofprijzen direct en indirect leidt tot inflatie. Direct omdat bijvoorbeeld olie- en gasprijzen een component vormen van het inflatiecijfer. En indirect omdat duurdere grondstoffen leiden tot hogere inputkosten voor bedrijven, die dat vervolgens weer door zullen berekenen in hun prijzen.

De sterke toename van grondstoffenprijzen in de eerste helft van dit jaar heeft fundamentele redenen, zoals verstoringen in de bevoorrading van olie en gas door de Russische invasie van Oekraïne en problemen in de toeleveringsketen veroorzaakt door de pandemie.


Lees meer over beleggen in grondstoffen in 2022

Vastgoed

Vastgoed kan ook een goede bescherming tegen inflatie zijn omdat eigenaren van vastgoed hun huur kunnen verhogen en omdat vastgoed een beperkt aanbod heeft en daardoor intrinsieke waarde heeft. Vastgoedprijzen zouden zelfs kunnen stijgen als bouwmaterialen en arbeid duurder worden. Echter, voor de meeste mensen is het lastig om direct in vastgoed te beleggen en daarom beleggen ze in beursgenoteerd vastgoed.

Dit jaar heeft dit echter niet goed gefunctioneerd als bescherming tegen inflatie, vooral vanwege de onzekere economische vooruitzichten waarvoor vastgoed gevoelig is. De koersen van beursgenoteerd vastgoed weerspiegelen dit vaak veel eerder dan de particuliere markten. Daarnaast zijn ze vaak gecorreleerd met de aandelenkoersen, die zoals bekend een slecht jaar hebben.

Goud

Dit jaar heeft goud het relatief goed gedaan ondanks een sterke dollar en stijgende rentetarieven, die beide een tegenwind vormden voor het edelmetaal. Dit komt omdat goud nog steeds gezien wordt als een veilige haven en een bescherming tegen inflatie. Hoewel het wellicht in reële termen een negatief rendement heeft opgeleverd, heeft het wel beter gefunctioneerd als inflatiebescherming dan de meeste andere opties.

Bitcoin

Sommige mensen denken dat bitcoin een goede bescherming tegen inflatie kan zijn vanwege het beperkte aanbod ervan - er zullen maar 21 miljoen bitcoins bestaan. Dit beperkte aanbod zou ervoor zorgen dat de waarde van bitcoin minder gevoelig is voor inflatie dan traditionele valuta's die door centrale banken kunnen worden gecreëerd. Maar tot nu toe heeft bitcoin zich niet bewezen als een goede bescherming tegen inflatie. De cryptomunt is dit jaar meer dan 60% gedaald, wat vooral te wijten is aan het feit dat het een speculatieve asset is met een hoog risico, en beleggers hebben dit jaar juist geprobeerd om het risico te beperken.

grafiek inflatiehedges 2022

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.