Val van Silicon Valley Bank: antwoord op vijf vragen

13 maart 2023 16:01

De val van de Amerikaanse techbank Silicon Valley Bank (SVB) zorgt voor ongerustheid op de financiële markten, ondanks ingrepen door de Amerikaanse autoriteiten om besmettingsgevaar in te dammen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat zijn de mogelijke gevolgen? We zetten het voor je op een rij. Een ding is zeker: in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen is de directe blootstelling aan kwetsbare banken als de SVB zeer beperkt.

Waarom zijn beleggers onrustig?

Na de plotselinge val van de Silicon Valley Bank (SVB) is er onrust onder beleggers ontstaan over de kwetsbaarheid van kleinere regionale Amerikaanse banken en de gevolgen daarvan voor het financiële systeem. De SVB heeft vooral tegoeden van start-ups uit de techsector, niet van particulieren. Hij verloor in korte tijd het vertrouwen van zijn klanten, die massaal hun tegoeden onttrokken. Een klassieke bankrun, die in een mum van tijd leidde tot een liquiditeitscrisis, waardoor de bank van de Amerikaanse bankautoriteiten moest sluiten.

In het kielzog van de SVB zijn ook de First Republic Bank en Signature Bank in de problemen gekomen. Beleggers maken zich opeens weer zorgen over de gezondheid van het financiële systeem.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Directe aanleiding zijn de verliezen die de SVB realiseerde op de verkoop van zijn obligatieportefeuille om aan de toenemende onttrekkingen van zijn klanten te voldoen.

In de periode direct na het uitbreken van de pandemie raakte de techsector bij beleggers in trek vanwege de zoektocht naar rendement en vanwege de lage tot negatieve rentes. Start-ups uit de techsector, die veelal bankierden bij de SVB, stalden deze gelden bij deze bank. Die overtollige tegoeden parkeerde de SVB in veilige Amerikaanse staatsobligaties onder de aanname dat rentes nog lang laag zouden blijven.

Dit bleek een misrekening. De ongekende rentestijging in 2022 zorgde ervoor dat de obligaties op de balans van SVB fors minder waard werden. Dat vormde geen probleem zolang de klanten niet massaal hun geld onttrokken. Maar door de sterk opgelopen rente en de afzwakkende economische groei stokte de geldstroom naar de techstart-ups. Deze ondernemingen deden juist vaker een beroep op hun banktegoeden. Hierop zag de SVB zich gedwongen de obligatieportefeuille te verkopen om aan de groeiende onttrekkingen te kunnen voldoen. Ongerealiseerde verliezen werden hierdoor daadwerkelijke verliezen, waardoor een gat werd geslagen in de kapitaalratio’s van de bank.

Om dit gat te dichten, moest de SVB extra kapitaal ophalen. Dat bracht een geruchtenmolen op gang over de nijpende financiële situatie bij de bank. Onder klanten van de SVB brak paniek uit: in zeer korte tijd werd de start-up-gemeenschap online opgeroepen snel haar gelden veilig te stellen. Zo ontstond in 48 uur een van de snelste bankruns in de geschiedenis.

Hoe hebben de autoriteiten in de VS gereageerd?

Inmiddels hebben Amerikaanse autoriteiten daadkrachtig opgetreden om het besmettingsgevaar in te dammen. Zo zijn alle tegoeden van de SVB en de Signature Bank verzekerd, ook de tegoeden boven de in de VS gangbare limiet van 250.000 dollar. Daarnaast kunnen banken die geconfronteerd worden met uitstroom van tegoeden een beroep doen op een kredietfaciliteit van de Amerikaanse centrale bank (de Fed). Het probleem van een gedwongen verkoop van de obligatieportefeuille met verlies, zoals de SVB overkwam, is hiermee ondervangen.

Wat zijn de gevolgen voor mijn beleggingen?

Op dit moment heeft emotie en onzekerheid de overhand, ondanks het ingrijpen door de Amerikaanse autoriteiten. Beleggers nemen het zekere voor het onzekere. Ze schatten in dat de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB) de rente minder snel en minder ver zullen verhogen om te voorkomen dat andere banken in dezelfde situatie als de SVB belanden. Veilige staatsobligaties zijn hierdoor in trek, wat tot stijgingen leidt van staatsobligatiekoersen.

Aandeelhouders zijn juist terughoudend. Depositohouders worden weliswaar gered als een zwakke bank in de problemen komt, maar aandelen- en obligatiehouders niet. Zo staan bankaandelen, ook van Europese banken, sinds vorige week sterk onder druk. Hierbij speelt ook mee dat aandelen – en bankaandelen in het bijzonder – het sinds begin dit jaar goed hebben gedaan, waardoor beleggers winst nemen op deze beleggingen en deze gelden herbeleggen in veilige staatsobligaties.

Hoe gaan wij bij Rabobank om met de situatie?

Onze directe blootstelling aan de SVB, First Republic Bank en Signature Bank in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen (RBB) is minimaal. Dit geldt ook voor de totale omvang van Amerikaanse regionale banken in de RBB-aandelenportefeuille. Die is met een totale omvang van ongeveer 0,5% kleiner dan gemiddeld en zeer goed gespreid over tientallen banken. Ook de obligatieportefeuilles die wij beheren zijn zeer goed gespreid en bevatten minimale (minder dan 0,1%) directe blootstelling aan regionale Amerikaanse banken. Staatsobligaties profiteren van de situatie en die dempen hiermee de verliezen in de aandelenportefeuilles.

We houden vast aan ons beleggingsbeleid. Mocht de verhouding tussen aandelen en obligaties uit het lood schieten, dan brengen we die weer in balans. Tegelijkertijd houden we de beweeglijke markten nauwlettend in het oog. Mochten zich nieuwe kansen of risico’s voordoen, dan zullen we de portefeuilles aanpassen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.