Akkoord over schuldenplafond VS markeert nieuw tijdperk

31 mei 2023 14:06

Beleggers reageren opgelucht op het bereiken van overeenstemming over ophoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Voor de korte termijn is opluchting op zijn plek. De speelruimte voor de overheid om de economie te stimuleren is de komende twee jaar wel flink beperkt. In combinatie met krappere kredietcondities kan de groei onder druk komen te staan.

Akkoord over schuldenplafond VS markeert nieuw tijdperk

Nieuw tijdperk

Beleggers reageren opgelucht op het bereiken van een akkoord tussen president Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, over verhoging van het Amerikaanse kredietplafond. Er is op korte termijn een obstakel voor de Amerikaanse economie weggenomen en daarmee een bron van onrust voor beleggers.

Tegelijkertijd markeert het akkoord de start van een nieuw tijdperk: een waarin verkrappend monetair beleid hand in hand gaat met overheidsbesparingen.

Horde in het Congres

Het kredietplafond wordt op basis van het akkoord verhoogd tot en met januari 2025. Hiermee is de volgende onderhandeling over een nieuwe schuldlimiet tot over de volgende presidentsverkiezingen getild.

Het Congres moet nog wel akkoord gaan met de overeenkomst die Biden en McCarthy hebben gesloten, zodat de VS niet zonder geld komt te zitten. Om te beginnen op woensdag in het Huis van Afgevaardigden. Daarna is de Senaat aan de beurt.

Rem op overheidsuitgaven

Beleggers hoeven voorlopig niet te rekenen op een fiscale impuls. Het verhogen van het kredietplafond betekent namelijk niet dat de uitgaven worden verhoogd, maar dat goedgekeurde uitgaven kunnen worden gefinancierd.

De rem gaat op de groei van nieuwe overheidsuitgaven. Niet-essentiële uitgaven worden voor 2024 gelijk gehouden en kunnen met maximaal 1% groeien in 2025. Circa 30 miljard dollar niet-uitgegeven covidhulp wordt teruggevorderd en er komen strengere regels voor mensen die een beroep doen op overheidshulp.

Een doorrekening van het Amerikaanse budgetbureau van het Congres laat zien dat het begrotingstekort over een periode van tien jaar 1,5 biljoen dollar lager uitvalt door de maatregelen.

Basisscenario ongewijzigd

Als het Congres akkoord gaat met de verhoging van het kredietplafond, zal de Amerikaanse overheid op korte termijn ruim 500 miljard aan nieuwe obligaties uitgeven. En dat op een moment dat de centrale bank (de Fed) ook obligaties aan het verkopen is. Dit zorgt ervoor dat de kapitaalmarktrentes op korte termijn niet veel kunnen dalen.

Op de wat langere termijn drukt het restrictieve begrotingsbeleid op de groei. Daar komt bij dat de voorwaarden voor consumenten en bedrijven om krediet te krijgen strenger zijn geworden. We verwachten dan ook dat de Fed de rente in de VS niet veel verder zal verhogen.

In het basisscenario voor onze beleggingsstrategie hielden we voor dit jaar al rekening met vertragende groei in de VS en een einde aan de renteverhogingen. Het akkoord over het schuldenplafond brengt hier geen verandering in.

Akkoord over schuldenplafond VS markeert nieuw tijdperk

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.