High yield obligaties

Beleggers hebben een flinke uitdaging om obligaties te vinden die nog enig rendement bieden. Wereldwijd geeft ruim 13 duizend miljard in Amerikaanse dollars uitstaande obligaties een negatief rendement. Onlangs werden zelfs de eerste Europese bedrijfsobligaties uitgegeven met een negatief aanvangsrendement (yield to maturity). Door deze negatieve rendementen gaan beleggers op zoek naar alternatieven.

Bedrijfsobligaties met hogere rentevergoeding

Eén van de obligatiecategorieën met nog altijd een (relatief) aantrekkelijk rendement is high yield. Dit zijn bedrijfsobligaties die een hogere rentevergoeding uitbetalen aan beleggers. Daarnaast hebben high yield beleggingen een lagere rentegevoeligheid, waardoor de koersen minder gevoelig zijn voor een rentestijging. Rendement en risico gaan echter hand in hand. Tegenover het aantrekkelijke rendement staat een lagere kredietwaardigheid. Dit komt tot uiting in een kredietrating. Hoe lager de rating, hoe hoger de kans op het niet uitkeren van de coupon of, nog erger, het niet kunnen terugbetalen van de hoofdsom. De onderneming is dan failliet of ‘in default’.

De historie leert ons dat het aantal faillissementen van high yield ondernemingen beduidend hoger is geweest dan bij ondernemingen van goede kwaliteit, de investment grade ondernemingen. Hoe lager de kredietwaardigheid, hoe meer risicocompensatie een belegger vraagt, bijvoorbeeld via een hogere rente. Naast de bedrijfsspecifieke risico’s die de obligatiekoersen beïnvloeden, reageren de koersen van high yield obligaties ook op macro-economische ontwikkelingen. Als beleggers bijvoorbeeld minder vertrouwen hebben in de economie zal de risicocompensatie stijgen en koersen dalen. Zo zagen we in 2008 forse koersdalingen van high yield obligaties.

De koersuitslagen van high yield obligaties zeggen dus niet altijd iets over de kredietwaardigheid van de ondernemingen, maar ook iets over het sentiment in de markt. Professionele high yield fondsbeheerders spelen actief in op deze ontwikkelingen.

Voordelen van high yield obligatiefondsen

Professionele fondsbeheerders beschikken over de benodigde kennis en ervaring van dit specifieke obligatiesegment om de goede bedrijven te onderscheiden van de slechte. Door in deze categorie te beleggen via breed gespreide beleggingsfondsen of trackers, wordt het effect van individuele faillissementen of defaults in de portefeuille beperkt. Via de fondsselector kun je een selectie maken van verschillende high yield fondsen en trackers.

Een voorbeeld is Robeco High Yield Bonds dat gespreid belegt in Amerikaanse en Europese ondernemingen. De beheerder heeft een voorkeur voor kwaliteit en belegt daarom minder dan gemiddeld in de meest risicovolle ondernemingen. Door actief keuzes te maken tussen regio’s, sectoren en door de juiste obligaties te selecteren, probeert de beheerder meer rendement te behalen dan de referentie-index.

Andere voorbeelden zijn Fidelity Euro High Yield en Threadneedle European High Yield. Beide fondsen beleggen in Europese ondernemingen, maar Fidelity meer in financials. Ook is het universum waarin Fidelity kan beleggen groter, omdat ook niet-Europese bedrijven die obligaties in euro’s uitgeven, tot de beleggingsmogelijkheden behoren. Ook bieden we passieve beleggingsmogelijkheden aan via de iShares Euro High Yield ETF en de iShares Global High Yield ETF. Beide ETFs repliceren het rendement van hun referentie-indices zonder dat er sprake is van de kans op een beter rendement. Hier staan doorgaans wel lagere beheerkosten tegenover.

Fondsselector en meer over obligaties

Wil je meer informatie over de actieve fondsen of trackers in ons assortiment of een overzicht van het rendement per fonds bekijken? Bekijk dan de fondsen met de Fondsselector. Met de Fondsselector is het mogelijk om een beleggingsfonds te selecteren en te bepalen in welke categorie je wilt beleggen.

Kies het juiste beleggingsfonds met de FondsselectorLees meer over obligaties en andere beleggingsmogelijkheden van Rabo Zelf Beleggen

Goed om te weten

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.