Beleggen in opties

Een optie (ook wel ‘derivaat’ genoemd) is een recht om binnen of na een afgesproken periode een beleggingsproduct te kopen of te verkopen. Dit gebeurt tegen een vooraf bepaalde (uitoefen)prijs. Bijvoorbeeld 50 aandelen tegen een waarde van € 5,00. Als je een optierecht koopt, dan heb je het recht om binnen een afgesproken periode het beleggingsproduct te kopen of te verkopen tegen de vooraf afgesproken prijs. Je kunt een optierecht ook verkopen. Dan ben je verplicht om binnen een afgesproken periode je beleggingsproduct te kopen of te verkopen tegen de vooraf afgesproken prijs.

In welke opties kun je beleggen bij Rabobank?

Je kunt bij ons beleggen in opties van Euronext Amsterdam en Euronext Brussel, opties op de beursindex BEL20 en op de aandelen uit deze index. Ook kun je handelen in opties op aandelen die deel uitmaken van de AEX- of AMX-index en waarvan optieseries worden uitgegeven (zoals Aegon, Heijmans, ING of Unilever).

Marginverplichting bij ‘ongedekt’ schrijven

Als je een calloptie schrijft terwijl je de onderliggende waarde zelf bezit, wordt de optie als ‘gedekt’ aangemerkt. Je kunt ook een calloptie schrijven zonder dat je de onderliggende waarde bezit. In zo’n geval is er sprake van ‘ongedekt’ schrijven. Geschreven putopties zijn altijd ongedekt. Aan deze zogenaamde shortposities zijn risico’s verbonden. Daarom verlangen wij van de houder van de shortpositie een zekerheid, margin genaamd. Het ongedekt schrijven van opties is alleen mogelijk in combinatie met een Vermogenskrediet overeenkomst. Een vermogenskrediet kan alleen worden afgesloten in combinatie met Rabo Advies Beleggen, Rabo Beheerd Beleggen Exclusief of Individueel Vermogensbeheer. De hoogte van het marginpercentage van het fonds hangt af van de beweeglijkheid van de koers van de onderliggende waarde, oftewel de volatiliteit. Het marginpercentage van een fonds wordt iedere maand opnieuw door ons berekend en kan daardoor wijzigen.

Combinatieorder: combinatie van optieseries

Een combinatieorder bestaat uit een combinatie van twee verschillende optieseries. Je kunt hiervan gebruik maken als je zeker wil zijn dat beide optieorders tegelijkertijd uitgevoerd worden. Is één van de optieseries een 'koop' (buy), dan vul je deze als eerste in. Bij het opgeven van de combinatieorder geef je aan of je premie wil ontvangen voor de combinatie (agio), premie wil betalen (disagio) of dat je de transactie 'even money' wil doen. Dit wil zeggen dat de som van de optiepremies nihil is. Voor sommige combinatieorders is een marginverplichting van toepassing. Dit kan alleen in combinatie met een Vermogenskrediet overeenkomst. Een vermogenskrediet kan alleen worden afgesloten in combinatie met Rabo Advies Beleggen, Rabo Beheerd Beleggen Exclusief of Individueel Vermogensbeheer.

Als je een limiettype meegeeft aan je order, houd er dan rekening mee dat transactiekosten hier niet bij inbegrepen zijn. Je kunt uitsluitend dagorders opgeven.

Goed om te weten

Opties zijn complexe producten. Daarom is het belangrijk dat je begrijpt hoe het product in elkaar zit en wat de werking ervan is. Handel je voor de eerste keer in opties, dan stellen we je een aantal vragen om te bepalen of je voldoende kennis en ervaring hebt met dit product, en of het bij je past.

Optieseries en looptijden

Er worden regelmatig nieuwe optieseries uitgegeven met verschillende uitoefenprijzen. Optieseries kunnen een korte looptijd hebben van een maand of een langere looptijd van meerdere jaren. Voor de AEX-index en verschillende aandelen uit de AEX-index bestaan ook opties met een zeer korte looptijd van een week of een dag.

Veelgestelde vragen