Dividend uitkeren

Dividend is een winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Het bestuur van een organisatie bepaalt op welke datum het dividend wordt uitgekeerd.

Het bestuur bepaalt verder:

  • de hoogte van het bedrag
  • de manier van uitbetalen
  • de betaaldatum

Daarna wordt de uitbetaling van het dividend door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. Het dividend kan in geld of in aandelen (stockdividend) worden uitgekeerd.