Jaaroverzicht beleggen

Heb je een beleggingsportefeuille bij ons? Dan ontvang je eind januari het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille. Je ontvangt dit overzicht omdat je in het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen hebt ontvangen in de vorm van dividend of couponrente. Of omdat je een actieve effectenrekening hebt of had.

Effectenrekening en effectenportefeuille

In je Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille krijg je de volgende informatie.

De waarde van de beleggingen op je Rabo Effectenrekening per 1 januari en 31 december.Een overzicht van de beleggingen op je Rabo Effectenrekening per 31 december.Een specificatie van dit jaar van de ontvangen inkomsten uit je beleggingen (dividend of couponrente).

Waar vind ik het Jaaroverzicht?

Het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille krijg je in 'Documenten' in internetbankieren en de Rabo App. Heb je geen toegang tot internetbankieren? Dan ontvang je het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille per post.

Inloggen

Log in in internetbankieren of open de Rabo App

Kies 'Profiel'

Dit is het icoon rechtsboven in je scherm

Selecteer 'Documenten'

De titel van het bericht is 'Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille'

Openen

In het bericht staat onderaan een link naar een pdf-versie van je jaaroverzicht

Jaaroverzicht en aangifte inkomstenbelasting

Je gebruikt het Jaaroverzicht Beleggen bij het controleren van je voorlopig ingevulde belastingaangifte (VIA).

Ben je jonger dan 18 jaar?

Dan ontvang je het jaaroverzicht per post. Als je 18 jaar bent en je gaat online bankieren, kun je ervoor kiezen om over te gaan op digitale overzichten. Voor het digitale jaaroverzicht en het papieren jaaroverzicht betaal je niets extra.

Veelgestelde vragen

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Wat kan ik doen?

Neem contact met ons op.

Beleg je via Rabo Zelf Beleggen? Dan kun je ook terecht bij het Service Centrum Beleggen of stuur een e-mail naar beleggen@rabobank.nl. Geef het portefeuillenummer van je effectenrekening.

Neem contact met ons op
Hoe vraag ik een kopie van mijn Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille aan?

Neem contact met ons op of stuur een e-mail naar beleggen@rabobank. Geef het nummer van het beleggingsportefeuille en vertel van welk jaar je een kopie wilt.

Een kopie van het jaaroverzicht kost niets. Je kunt tot zeven jaar terug een kopie van je Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille opvragen.

Neem contact met ons op
Hoelang moet ik het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille bewaren?

Het is verstandig om je financiële overzichten vijf jaar lang te bewaren. De Belastingdienst mag namelijk tot vijf jaar terug belasting bij je opvragen.

Heb je een bedrijf? Dan moet je je administratie langer bewaren. Meer informatie lees je op de site van de Belastingdienst.

Lees meer op Belastingdienst.nl
Hoe herken ik groene beleggingen op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille?

Op de eerste pagina zie je de waarde van je beleggingen op je Rabo Effectenrekening. Als je groene beleggingen hebt, wordt de waarde van deze beleggingen apart vermeld. Op de volgende pagina’s zie je de beleggingsproducten die je op 31 december in de portefeuille had. Groene beleggingen kun je herkennen aan een groen vinkje bij het beleggingsproduct.

Welke koersen zijn gebruikt voor het jaaroverzicht?

Bij de beleggingsproducten die je op 31 december in je portefeuille had, staat een koers. Dit is de slotkoers van de laatste handelsdag van dat jaar.

In enkele gevallen is er geen slotkoers van de laatste handelsdag, waardoor de meest recente koers in het nieuwe jaar wordt getoond. In dat geval kan de waarde zoals vermeld in het jaaroverzicht, afwijken van de waarde op 31 december in andere overzichten.

Wat moet ik doen als er staat 'Koers onbekend'?

Staat bij een beleggingsproduct geen koers, maar 'koers onbekend'? Dan was er geen recente handelskoers beschikbaar. Om de waarde van het betreffende beleggingsproduct in je belastingaangifte te verwerken, kun je deze waarde zelf bepalen met behulp van externe koersbronnen.

Waarom is er geen dividendbelasting ingehouden?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er door de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting wordt ingehouden op dividend of rente. Bij een dividenduitkering vanuit bijvoorbeeld de agioreserve hoeft er, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, volgens de Nederlandse belastingregels geen dividendbelasting ingehouden te worden. Het komt ook vaak voor dat bij een keuzedividend, waarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven, geen dividendbelasting wordt ingehouden.

Als je belegt in Rabo LevensloopBeleggen, Rabo ToekomstBeleggen of de Rabo OpbouwEffectenrekening, dan heb je geen dividendbelasting betaald in verband met het fiscale karakter van deze rekeningen. Het mogelijke bruto dividend is volledig herbelegd in het betreffende beleggingsfonds in je portefeuille.

Wat moet ik doen als een transactie dit jaar is uitgevoerd met rentedatum vorig jaar?

Het kan voorkomen dat een transactie in het nieuwe jaar is uitgevoerd met een rentedatum in het vorige jaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een correctie of bij een uitkering. Je kunt dit zien op de effectennota; hierop staat wanneer de transactie is uitgevoerd en met welke rentedatum.

Als de transactie wel verwerkt is op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille en niet is verwerkt op het Financiële Jaaroverzicht van de geldrekening, moet je deze af- of bijboekingen zelf verwerken in het eindsaldo van de geldrekening en mogelijk zelf aanpassen in je Voorlopig Ingevulde Aangifte (VIA).

N.B. Het Financiële Jaaroverzicht van de geldrekening wordt op 31 december om 23.59 uur aangemaakt. Transacties die na die tijd zijn verwerkt met een rentedatum in het vorige jaar, zijn hierin niet meegenomen.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

Ben je in Nederland belastingplichtig en maken je beleggingsproducten deel uit van je privévermogen? Dan moet je de waarde van je effectenrekening per 1 januari opgeven voor de inkomstenbelasting in box 3.

Op de eerste pagina van het jaaroverzicht vind je de informatie die je kunt gebruiken om je belastingaangifte te doen.

Als je belegt in Rabo LevensloopBeleggen, Rabo ToekomstBeleggen of de Rabo OpbouwEffectenrekening, dan gelden andere regels. Deze beleggingsproducten vallen namelijk niet onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Als je in (één van) deze producten belegt, hoeft je de waarde niet te vermelden in de aangifte inkomstenbelasting, zolang je voldoet aan de fiscale voorwaarden die voor deze producten gelden.

Heb je vragen over het invullen van je belastingaangifte? Neem dan contact op met je accountant, je belastingadviseur of de Belasting Telefoon via het telefoonnummer: 0800-0543 (gratis nummer van de Belastingdienst).

Krijg ik vrijstelling of heffingskorting voor groene beleggingen?

Voor groene beleggingen bestaat een vrijstelling in box 3 met een heffingskorting op het vrijgestelde bedrag. Meer informatie over groene beleggingen staat op de website van de Belastingdienst.

Korting voor groene beleggingen op Belastingdienst.nl

Hoe verwerk ik Nederlandse dividendbelasting in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting?

De Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op je dividenduitkering kan worden verrekend met de inkomstenbelasting die je moet betalen.

Meer informatie over het verrekenen van Nederlandse dividendbelasting staat op de website van de Belastingdienst.

Verrekenen Nederlandse dividendbelasting op Belastingdienst.nl

Hoe verwerk ik buitenlandse bronbelasting in mijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting?

Als er buitenlandse bronbelasting is ingehouden, kun je die mogelijk (gedeeltelijk) verrekenen met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. Mogelijk kun je ook (een gedeelte van) de ingehouden bronbelasting terugvragen in het buitenland. Of dit kan en tot welk bedrag, is afhankelijk van het belastingverdrag met het betreffende land waar de onderneming die het dividend uitkeert gevestigd is.

Informatie over (gedeeltelijke) teruggave of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting, die is ingehouden op de dividenden of rente, vind je op de website van de Belastingdienst.

Wij kunnen het terugvragen van buitenlandse bronbelasting onder bepaalde voorwaarden voor je verzorgen. Lees meer over deze service.

Buitenlandse bronbelasting op Belastingdienst.nlHulp bij terugvragen buitenlandse bronbelasting

Neem contact met ons op