Betalingen naar Italië

Naam land: Italië
SEPA-Land: Ja
Landcode: IT
Muntsoort: EUR (Euro)
Rekeningnummer aangeduid als: Coordinata Bancaria
IBAN: Verplicht. Het IBAN bestaat uit 27 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld IT40 S054 2811 1010 0000 0123 456).

Service en Contact