iDIN: nieuwe manier van online identificeren

Veilig inloggen via uw bank bij andere organisaties

 • Veilig online identificeren via uw bank
 • Inloggen met de Rabo Scanner
 • Mobiel inloggen met de Rabo Bankieren App
 • Op elke website op één manier inloggen
 • Eenvoudig persoonsgegevens versturen

Met de dienst iDIN logt u veilig en vertrouwd in op de websites van overheidsinstanties, verzekeraars en webshops via uw eigen bank. Eenvoudig met uw Rabo Scanner of Random Reader. En op uw mobiel of tablet met de Rabo Bankieren App. Het aanmaken en onthouden van verschillende wachtwoorden is hiermee verleden tijd.

Wat is iDIN?

iDIN is een dienst van Nederlandse banken waarmee u zich bij andere organisaties online kunt identificeren. Zo kunt u met iDIN bijvoorbeeld gemakkelijk inloggen bij uw verzekeringsmaatschappij en in de toekomst bij webwinkels en meerdere overheidsinstanties. Zij herkennen u direct en ontvangen de benodigde gegevens door de identificatie vanuit iDIN en de Rabobank. Door de komst van iDIN hoeft u geen aparte wachtwoorden meer te onthouden, want u logt in via uw eigen vertrouwde bank.

Pilot Belastingdienst

Belastingdienst beëindigt eigen pilot met meerdere inlogdiensten 

De pilot van de Belastingdienst met meerdere online identificatie- en inlogmiddelen stopt na vrijdag 23 november. Tijdens de pilot konden burgers bij de Belastingdienst niet alleen met DigiD inloggen maar ook met andere online identificatie- en inlogmiddelen, waaronder iDIN van de Nederlandse banken. 

De pilot heeft twee jaar geduurd. Mensen die op de website van de Belastingdienst hebben ingelogd met iDIN, waren daarover tevreden. Tijdens de pilot hebben zich geen bijzondere verstoringen met iDIN voorgedaan. 

Het ministerie van BZK zal over de resultaten van de pilot verslag doen aan de Tweede Kamer die daarmee zijn beleid voor meerdere online identificatie- en inlogmiddelen bij de overheid verder kan uitwerken. Naar verwachting zal de overheid binnenkort met een aanbesteding andere online identificatie- en inlogmiddel voor overheidsinstellingen selecteren. De gekozen inlogmiddelen worden dan naast DigiD aangeboden en moeten veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. iDIN voldoet alvast aan al deze criteria. 

Alle gegevens over wie, wanneer en hoe tijdens de pilot met iDIN is ingelogd bij de Belastingdienst zullen overal worden gewist, behalve bij de bank van de gebruiker en bij de Belastingdienst zelf. Gebruikers van iDIN moeten hun eigen gebruikshistorie gedurende 13 maanden kunnen raadplegen, bij hun eigen bank. Daarom wordt voor iDIN de gebruikshistorie van iedere gebruiker pas na die 13 maanden automatisch gewist door de bank. 

Na 23 november verdwijnt iDIN voorlopig als inlogmiddel bij de Belastingdienst maar bij veel bedrijven en andere private instellingen kunnen klanten van banken iDIN gewoon blijven gebruiken om zich te identificeren of om in te loggen.

Hoe gebruikt u iDIN?

U kunt op websites waar iDIN gebruikt wordt Rabobank selecteren. U belandt in een startscherm van iDIN. U kunt nu inloggen met uw Rabo Scanner of Random Reader. 

Als de organisatie ook persoonsgegevens van u nodig heeft, dan wordt u daarom gevraagd en ziet u vervolgens die gegevens op het scherm. Als u ermee akkoord gaat dat uw gegevens worden doorgegeven, dan bevestigt de Rabobank aan de organisatie wie u bent en voor welke gegevens u akkoord heeft gegeven. 

Om iDIN te gebruiken moet u 16 jaar of ouder zijn. Dit geldt alleen bij de Rabobank.

iDIN op mobiel en tablet

Heeft u iDIN al eens gebruikt? Dan kunt u op uw mobiel en tablet inloggen met iDIN via uw Rabo Bankieren App. U heeft daarvoor geen Rabo Scanner of Random Reader nodig.

Welke gegevens kunt u via IDIN doorgeven

Een organisatie kan u vragen om één of meer van de volgende gegevens door te geven:

 • Voorletter(s) 
 • Achternaam 
 • Woonplaats 
 • Leeftijd 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • E-mailadres 
 • Burgerservicenummer (BSN), alleen door bevoegde organisaties.

Wij zetten uw gegevens alleen door als u daar akkoord voor geeft. Geen akkoord van u? Dan geven wij geen gegevens door.

Naast de hiervoor vermelde gegevens maken wij een herkenningscode aan, het Bancair IdentificatieNummer(BIN). Dit gebeurt op verzoek van de ontvanger. Hiermee kan de ontvanger u de volgende keer dat u inlogt herkennen.

Verschil tussen iDIN en iDEAL

iDIN lijkt op de manier waarop u iDEAL gebruikt. iDEAL gebruikt u om te betalen, iDIN gebruikt u voor de verificatie van uw identiteit. Wanneer u een account wil aanmaken bij een webshop of dienstverlener, kunt u iDIN als online identificatiemethode kiezen. U logt dus in op een webshop via iDIN en rekent af via bijvoorbeeld iDEAL.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij gebruiken de gegevens van iDIN nooit voor commerciële doeleinden. U kiest zelf of u iDIN wilt gebruiken. Bij ieder gebruik geeft u goedkeuring voor het eventueel versturen van de gegevens naar de ontvanger. Daarbij ziet u welke gegevens de ontvanger heeft opgevraagd, naast de herkenningscode. Zo houdt u altijd controle.

Deze manier van online identificeren is voor steeds meer particulieren, bedrijven en instellingen beschikbaar en krijgt u de mogelijkheid voor iDIN vaker aangeboden.

Veiligheid

iDIN is een veilig systeem. Met de organisaties en de banken die meedoen aan iDIN zijn afspraken gemaakt over de beveiliging en de eisen waaraan voldaan moet worden. Online dienstverleners, webwinkels en instellingen krijgen geen toegang tot uw andere bankgegevens, zoals saldo- en transactiegegevens. Daarnaast wordt na het identificeren of inloggen de verbinding tussen de Rabobank en ontvanger weer verbroken. Omgekeerd krijgt de Rabobank ook geen gegevens, zoals bezochte webpagina’s en bestellingen.

Door het gebruik van IDIN hoeft u geen inlogcodes meer te onthouden. Dit betekent wel dat het nog belangrijker is dat u zorgvuldig omgaat met uw bankpas en inlogcodes die u van de bank ontvangt.

Wij bewaren de gegevens waaruit blijkt dat u bent ingelogd 14 maanden. Wilt u weten welke gegevens zijn doorgegeven aan een bepaalde organisatie? Dan kunt u dat vragen via uw lokale bank.

Privacy

Organisaties krijgen via iDIN geen inzage in uw financiële gegevens, zoals saldo- en betaalgegevens. Rabobank gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In ons privacy statement beschrijven wij voor welke doelen wij uw gegevens kunnen gebruiken.

Lees het privacy statement

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over iDIN? Stel dan uw vraag op elk moment van de dag, wanneer het u uitkomt. Onze medewerkers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar:

Contact