Senioren man kijkt uit het raam vanuit zijn stoel

Benodigde documenten na een overlijden

Om de bankzaken na een overlijden te kunnen regelen, hebben we een aantal documenten nodig. Soms is dat alleen een uittreksel van de akte van overlijden. Soms moeten er ook andere stukken, zoals een verklaring van erfrecht, worden overlegd. Vul de vragenlijst in om te zien welke documenten we mogelijk nodig hebben. Of lees meer over de documenten.

Welke stukken heb je nodig?

Beantwoord de volgende vragen om te weten welke stukken je nodig hebt.

Goed om te weten

Deze vragenlijst kun je alleen gebruiken als de overledene:

in Nederland woonde;
niet bij ons bankierde als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA);
alleen betaal-, spaar-, beleggers- of effectenrekeningen bij onze bank had (dus geen krediet , hypotheek, levensverzekering, safeloket of bankspaarproduct).