Als een dierbare overlijdt

Meld ons een overlijden zo snel mogelijk.

Ben je zelf ook klant bij de Rabobank? Meld een overlijden dan via onderstaande oranje knop. Zelf geen klant bij de Rabobank? Meld een overlijden dan via de witte knop.

Om na een overlijden te kunnen beschikken over de betaal- en/of spaarrekening(en) van een overledene, hebben wij een aantal documenten nodig. Je vindt hier meer informatie over deze documenten.

Identiteitsbewijs erfgenaam/erfgenamen

Hiermee bedoelen we het identiteitsbewijs van de erfgenaam/erfgenamen of van de erfgenaam die door de andere erfgenamen gemachtigd is. Of iemand anders die een volmacht heeft gekregen.

Als identiteitsbewijs accepteren wij een van onderstaande documenten:

paspoort Nederlandse identiteitskaart ID-kaart of paspoort
Identiteitsbewijs kind/kinderen

Hiermee bedoelen we het identiteitsbewijs van het kind of de kinderen van de overledene. Als één kind door de andere kinderen gemachtigd is, dan is alleen het identiteitsbewijs van dat kind nodig.

Als identiteitsbewijs accepteren wij een van onderstaande documenten:

paspoort Nederlandse identiteitskaart ID-kaart of paspoort

Minderjarig kind

Als een kind minderjarig is, dan moet het vertegenwoordigd worden door één van de wettelijk vertegenwoordigers.

Identiteitsbewijs wettelijk partner (achterblijvende partner)

Als identiteitsbewijs accepteren wij een van onderstaande documenten:

paspoort Nederlandse identiteitskaart ID-kaart of paspoort
Trouwboekje met bijgeschreven kinderen

In het trouwboekje staan alle kinderen geregistreerd. Het is in Nederland niet verplicht om een trouwboekje aan te schaffen. Heb je geen trouwboekje? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) op bij de gemeente waar de overledene woonde. Laat hierin de namen en geboortedata van de kinderen van de overledene vermelden.

Uittreksel van de akte van overlijden

Een overlijden moet worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De gemeente maakt hierna een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van deze akte krijgen. De kosten van een uittreksel zijn per gemeente verschillend.

Uittreksel Centraal Testamentenregister

In het Centraal Testamentenregister (CTR) staat of een overledene een Nederlands testament heeft en bij welke notaris dat ligt. Als particulier kun je gratis schriftelijk navragen of de overledene een testament heeft. Je kunt het testament bij het CTR niet bekijken.

Kijk voor meer informatie op www.notaris.nl
Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris verklaart wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht kost tussen de € 300 en € 700.

Met een verklaring van erfrecht weten wij dat we aan de juiste persoon uitbetalen. Niet alleen de bank kan om een verklaring van erfrecht vragen maar ook andere instanties.

Goed om te weten

Als u een verklaring van executele of toedeling heeft, is een verklaring van erfrecht misschien niet meer nodig. Neem contact op met uw Rabobank om dit te bespreken. Heeft u buitenlandse documenten, zoals bijvoorbeeld een Europese verklaring van erfrecht? Neem dan contact op met uw Rabobank.
Vrijwaring model I

Een vrijwaring model I is een verklaring waarin staat dat degene die de vrijwaring heeft ondertekend een akte van overlijden en een geldig legitimatiebewijs aan de bank overgelegd heeft. Blijkt achteraf dat degene die het geld heeft opgenomen toch geen erfgenaam was? En maakt iemand anders aanspraak op het saldo? Dan kunnen wij het geld terugvorderen bij de ondertekenaar van de vrijwaring.

Neem contact op met de Rabobank waar de overledene bankierde om een vrijwaring model I op te laten stellen.

Vrijwaring model II

Een vrijwaring model II is een verklaring waarin staat dat degene die de vrijwaring heeft ondertekend een aantal originele documenten aan de bank heeft laten zien:

Een uittreksel uit het Centraal Testamentregister (CTR) dat de overledene geen testament heeft (alleen als er meer dan € 10.000 op de rekening(en) staat). Een akte van overlijden waaruit blijkt dat de ondergetekende met de overledene getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Een geldig legitimatiebewijs, waaruit blijkt dat hij/zij de Nederlandse nationaliteit heeft.

In de verklaring staat ook dat ondergetekende verklaart dat de bank niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen van het gebruik van de bankrekeningen van de overledene. Blijkt achteraf dat degene die het geld heeft opgenomen toch geen erfgenaam was? En maakt iemand anders aanspraak op het saldo? Dan kan de bank het geld terugvorderen bij de ondertekenaar van de vrijwaring.

Neem contact op met de Rabobank waar de overledene bankierde om een vrijwaring model II op te laten stellen.

Welke documenten heb ik nodig?

Om de bankzaken na een overlijden te kunnen regelen, hebben we een aantal documenten nodig. Soms is dat alleen een uittreksel van de akte van overlijden. Soms moeten er ook andere stukken, zoals een verklaring van erfrecht, worden overlegd.