Rabobank

Erfenis bij overlijden

Wanneer een dierbare overlijdt zijn er ook zaken die geregeld moeten worden rondom de spullen en het geld van de overledene, bijvoorbeeld het regelen van de erfenis. Hierover worden beslissingen genomen, zoals het aannemen van de erfenis of juist niet. Het is een beslissing die ingewikkeld kan zijn, vooral als de overledene schulden had.

Erfenis accepteren of weigeren

Je mag zelf kiezen of je een erfenis accepteert of weigert. Hieronder leggen we je uit welke opties je hebt.

Keuze maken

Voor het (beneficiair) accepteren of weigeren van een erfenis leg je een verklaring af bij de Rechtbank. Het is belangrijk om goed na te denken over de keuze die je maakt. Als je de keuze hebt gemaakt dan is het niet meer mogelijk om je keuze te wijzigen. Je kunt voor het maken van de keuze ook juridische hulp inschakelen, bijvoorbeeld van een notaris of een advocaat. Bekijk ook de website van Rijksoverheid voor een handig stappenplan over de erfenis.

Wat is een verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officieel document dat laat zien wie de erfgenamen van de overledene zijn. Dit document geeft ook aan waar je als erfgenaam recht op hebt. Dit document wordt opgesteld door een notaris. Een verklaring van erfrecht is vaak ook nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de bankrekeningen, verkrijging van de woning of van andere bezittingen van de overledene. Bekijk ook de andere documenten die je nodig hebt om de bankzaken te regelen bij een overlijden.

Erfbelasting

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over de waarde van de erfenis van een overleden persoon voordat deze wordt verdeeld onder de erfgenamen. De hoogte van de erfbelasting kan verschillend zijn, afhankelijk van factoren zoals de waarde van de erfenis, de relatie tussen erfgenamen en de overledene, en de lokale wetgeving. In sommige gevallen kan de erfbelasting erg hoog zijn en veel impact hebben op de erfenis die de erfgenamen ontvangen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met deze erfbelasting en het is altijd goed om hierover advies te vragen.