Rabo ToekomstSparen marktrentevergoeding

Ontvang je een vaste rente op Rabo ToekomstSparen? En wil je het tegoed helemaal of een deel ervan opnemen vóór de einddatum? Dan krijg je te maken met marktrentevergoeding. We leggen uit wat dat betekent.

Marktrentevergoeding: betalen of ontvangen

Bij de berekening van de marktrentevergoeding voor Rabo ToekomstSparen kijken we naar de actuele rente die hoort bij de resterende looptijd van je rekening. Die actuele rente vergelijken we met de zogenoemde middelrente.

Het verschil is de basis voor een berekening waarin de hoogte van het op te nemen tegoed en de resterende looptijd zijn verwerkt.

Als de actuele rente hoger is dan de middelrente, dan moet je een bedrag betalen. Als de actuele rente lager is dan de middelrente, dan is de uitkomst een bedrag dat je ontvangt.


Bekijk 'Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen' hieronder voor meer uitleg over de berekening van de middelrente.

Wanneer betaal of ontvang ik marktrentevergoeding?

Er zijn allerlei redenen waarom je voor de einddatum van Rabo ToekomstSparen je hele spaartegoed of een deel daarvan wilt of moet opnemen zoals:

Je wilt de afbouwfase eerder in laten gaan. Je wilt een variabele rente over het spaartegoed ontvangen in plaats van een vaste rente. Je gaat scheiden en de helft van het tegoed gaat naar je ex-partner.
Let op: de marktrentevergoeding kan alleen volledig worden bijgeboekt op, of afgeschreven van, de bestaande rekening van Rabo ToekomstSparen.
Je maakt gebruik van afkoop en laat het tegoed overboeken naar je eigen betaalrekening.

Marktrentevergoeding bij overlijden

Als de rekeninghouder overlijdt, kijken we naar de datum waarop Rabo ToekomstSparen werd geopend.

Bij rekeningen van vóór 30 november 2011 wordt wél een marktrentevergoeding berekend. De nabestaanden betalen niets.

Bij rekeningen die op of na 30 november 2011 zijn geopend, wordt die berekening niet gemaakt.

Kosten marktrentevergoeding

Een berekening van de marktrentevergoeding kost € 60. Daarnaast berekenen we ook kosten voor de verwerking van wijzigingen. Een overzicht hiervan vind je in de brochure ‘Productkenmerken en voorwaarden Rabo ToekomstSparen’.

Lees ook