Wist je dat er in Nederland elk jaar gemiddeld 68097* huwelijken worden gesloten? Door elkaar het jawoord te geven, beloof je voor elkaar te zorgen. Ook op financieel gebied.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen betekent dat jullie geen afspraken maken als jullie trouwen. Daarmee zijn veel bezittingen en schulden van jullie samen. Dat geldt niet voor bezittingen en schulden die jullie vóór het huwelijk al hadden of voor erfenissen, giften en schenkingen.

Voordelen

Nadelen

  • Alle bezittingen en schulden van vóór jullie huwelijk zijn van jou of van je partner. Jullie toekomstige bezittingen en schulden zijn van jullie samen. Dit geldt niet voor erfenissen, giften en schenkingen. Deze zijn zowel voor als tijdens het huwelijk persoonlijk. Behalve als de schenker dit anders heeft bepaald in een schenkingsakte of testament.
  • Als je trouwt, ben je elkaars fiscale partner. In je aangifte inkomstenbelasting kun je dan bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Dit kan invloed hebben op de belasting en premie die je betaalt of terugkrijgt.
  • Je partner heeft vaak automatisch recht op nabestaandenpensioen als je overlijdt. De hoogte hiervan en de voorwaarden verschillen sterk per pensioenregeling. Het is goed om dit eens te controleren.
  • Jullie delen de schulden die ontstaan tijdens het huwelijk. Ook als een van de partners daar niets van afweet.
  • Start een van jullie een eigen bedrijf tijdens jullie huwelijk? Dan kan het zijn dat de ander ook aansprakelijk is als het bedrijf failliet gaat.Tip: Sinds 1 januari 2018 gelden er andere regels. Voor deze datum trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. Na 1 januari 2018 is dat beperkte gemeenschap van goederen. Een notaris kan je hier alles over vertellen.

Lees meer over deze regels op Rijksoverheid.nl Lees meer over fiscaal partnerschap op Belastingdienst.nl

Huwelijk

Huwelijkse voorwaarden

Wil je niet automatisch trouwen in beperkte gemeenschap van goederen? Dan kun je ook trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Je maakt dan afspraken over hoe jullie geld en spullen verdeeld worden.

Voordelen

Nadelen

  • Je draait niet automatisch op voor eventuele (zakelijke) schulden van je partner.


  • Omstandigheden veranderen en je kunt niet in de toekomst kijken. Dit maakt het lastig om de consequenties van de huwelijkse voorwaarden te overzien.

Andere manieren van samenwonen

Samenlevingscontract Geregistreerd partnerschap