Automatisch inleggen in beleggingsfondsen Rabo Zelf Beleggen

Je belegt bij ons met Rabo Zelf Beleggen of Rabo Advies Beleggen. Dan kun je voor de categorie 'Beleggingsfondsen' een periodieke opdracht geven om automatisch geld in te leggen. Dit kan bijvoorbeeld een keer per maand of kwartaal.

Automatisch inleggen instellen

Inloggen

Log in in internetbankieren of open de Rabo App

Kies de rekening

Je komt nu in het Portefeuille-overzicht

Kies 'Nieuwe order'

Ga naar 'Product'

Kies 'Beleggingsfondsen'

Selecteer het beleggingsfonds

Waarin je wilt gaan beleggen

Klik op 'Kopen'

Vul het bedrag in

Met een minimum van € 50 per inleg

Vink 'Periodieke opdracht' aan

Kies 'Freqentie' en 'Begin- en Einddatum'

Je kunt hier ook kiezen 'Zonder einddatum'

Kies 'Ondertekenen'

Controleer de gegevens en bevestig de opdracht

Wijzig of stop je automatische inleg

Inloggen

Log in in internetbankieren of open de Rabo App

Kies de rekeninng

Je komt nu in het Portefeuille-overzicht

Kies 'Recente orders'

Selecteer 'Periodieke order'

Kies 'Aanpassen' of 'Royeren'

Kies 'Ondertekenen'

Controleer de gegevens en bevestig de opdracht

Neem contact met ons op