Kopie legitimatiebewijs bij kapitaaloverdracht

Bij kapitaaloverdracht naar Rabobank vraagt je huidige bank of verzekeraar om een kopie van je legitimatiebewijs. Dit doen zij om er zeker van te zijn dat de opdracht van jou afkomstig is. Meer informatie lees je hier.

Burger Service Nummer (BSN) afschermen

Zorg dat de kopie van je legitimatiebewijs geen leesbaar BSN bevat. Organisaties buiten de overheid mogen je BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Voor kapitaaloverdracht is het BSN niet nodig.

Je BSN scherm je gemakkelijk af met de KopieID-app van de overheid. Maak je zelf een kopie van je legitimatiebewijs? Let er dan goed op dat je alleen het BSN afschermt.

Een veilige kopie maak je zo:

    Maak in de kopie je burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie dat het een kopie is. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld. Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
Voorbeeld van de voorkant van een paspoort

Waar staat het BSN op een paspoort van vóór 2014

Bij paspoorten van vóór 2014 staat het BSN op de voorkant bij ‘5 persoonsnummer’. Het BSN staat ook als onderdeel van de reeks van letters en nummers in de 'machineleesbare zone' onderaan.

Voorbeeld van de houderpagina van een paspoort

Waar staat het BSN op een paspoort van na 2014

Bij paspoorten van na 2014 staat het BSN op de achterkant van de pagina met je foto.

Voorbeeld van de achterkant van een ID-kaart

Waar staat het BSN op een ID-kaart

Bij identiteitskaarten staat het BSN op de achterkant bij 'persoonsgegevens' en sinds 2 augustus 2021 ook in een QR-code.

Voorbeeld van de achterkant van een rijbewijs

Waar staat het BSN op een rijbewijs

Bij rijbewijzen staat het BSN op de achterkant. Je ziet het nummer linksboven voor het rijbewijsnummer.