Verdeling ouderdomspensioen

Heb je in de periode dat jullie samen waren een partnerpensioen opgebouwd? Dan wordt dit ouderdomspensioen verdeeld als jullie uit elkaar gaan. Jullie krijgen hiervan allebei de helft, tenzij in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant anders is vastgelegd.

Hebben jullie alleen samengewoond? Dan wordt het ouderdomspensioen niet verdeeld. Tenzij jullie hier afspraken over hebben gemaakt. Door de verdeling van het ouderdomspensioen kun je te maken krijgen met een pensioentekort.

Het uitbetalen van ouderdomspensioen gebeurt rechtstreeks

De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan jou en je (ex-)partner. Zorg er dus voor dat de uitvoerder op de hoogte is van de scheiding. Geef dit altijd binnen twee jaar na de scheiding door. Kijk voor meer informatie op de website van je pensioenuitvoerder.