Help honger de wereld uit

Ruud Huirne, directeur Food & Agri

Ruud Huirne

Nederland neemt een koppositie in als het neerkomt op innovaties in de voedselketen. Bij de strijd tegen het wereldwijde voedselprobleem kan ons land zich daarom opwerpen als gidsland. Er zijn weinig plekken op de wereld waar ondernemers in de food- en agrisectoren zo veel kennis hebben van de beste productietechnieken om voedsel van de beste kwaliteit te maken. De export van die kennis is goud waard. Boeren en tuinders aan de andere kant van de wereld kunnen daarmee geholpen worden om de productie van veilig en hoogwaardig voedsel lokaal op te pakken.

Uw kennis en kunde zijn broodnodig

Deze visie krijgt een gezicht in onze strategie Banking for Food. Nu er steeds meer monden te voeden zijn, willen we ondernemers in binnen- en buitenland wapenen in de strijd tegen voedseltekorten. Als bank helpen we met financieringen, kennis en netwerken. Maar nog veel belangrijker is uw hulp. Want juist ú als agrarisch ondernemer weet als geen ander met minimale middelen maximale resultaten te behalen. Met de nieuwste technieken zorgt u met zo weinig mogelijk land, arbeid, energie of kunstmest voor een topproductie. En die expertise willen we nu graag nog meer delen met het buitenland.

Op bijeenkomsten van agrarisch ondernemers merk ik dat dit verhaal wordt gewaardeerd en gesteund. Agrariërs zijn zich ervan bewust dat de wereld sterk verandert en dat we klaar moeten zijn voor een nieuwe fase. Een fase waarin de welvaart in West-Europa over z’n hoogtepunt heen lijkt, terwijl de economie in andere gebieden juist opbloeit, bijvoorbeeld in China en India.

In Nederland hebben we elk aspect van de keten ‘van grond tot mond’ tot in de puntjes ontwikkeld. Van teelt tot transport en verpakkingsmateriaal. Het is tijd om onze kennis en techniek uit te rollen naar het buitenland. Of we nu helpen bij de tomatenteelt in China of de melkproductie in Latijns-Amerika: met de Nederlandse boerenslimheid is nog een wereld te winnen. Het einddoel? Een flinke vinger in de pap hebben bij de oplossing van het wereldwijde voedselprobleem.

Lokale kracht

Maar wat betekent dit voor u? Natuurlijk is het niet de bedoeling dat elke Nederlandse agrariër meteen een joint venture met een Chinese collega begint. Meehelpen met deze duurzame ontwikkeling begint juist ook in eigen land. Als we hier blijven investeren in vernieuwingen in de voedselproductie, dragen we indirect bij en kunnen we (duurzame) koploper blijven. Of u zich nu bezighoudt met precisielandbouw, mestverwaarding, rassenverbetering en fokkerij, duurzaam grondstoffengebruik, het tegengaan van voedselverspilling, geothermie of windmolens … Met al die middelen helpen we mee aan een verantwoorde voedselproductie. 

We mogen enorm trots zijn op de Nederlandse food- en agri-industrie en op u als deskundig ondernemer in deze keten. Doet u mee in de strijd tegen honger?

Blog, 12 april 2016

Contact

Rabobank