Startups tillen F&A naar hoger plan

Ruud Huirne, Directeur Food & Agri

Ruud Huirne

Food en agri presteert in Nederland over de lange termijn gezien bovengemiddeld. Maar om wereldwijd 'frontrunner' te blijven, is meer aandacht schenken aan startups binnen deze sector vereist. De frisse ideeën van jonge en innovatieve ondernemers zijn hard nodig om de akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en foodbranches van nieuwe impulsen te voorzien. Met de efficiëntste technieken en nieuwste systemen blijven we zo de concurrentie voor en behouden we onze mondiale voortrekkersrol, terwijl de economie gestimuleerd wordt en het milieu steeds minder belast. Maar hoe zetten we al die fantastische startups in de schijnwerpers?

Via 'evenementenstroom' naar traditie

Op 25 en 26 mei vond F&A Next plaats, een Europese ontmoetingsplaats voor startups, innovatieve bedrijven en  investeerders in food en agri. De Rabobank is supporter van dit evenement en verzorgde de organisatie samen met Food Valley NL, StartLife en Wageningen Universiteit en Research (WUR). Het was een groot succes! De startups waren ruim vertegenwoordigd, maar ook de investeerders lieten zich niet onbetuigd. En er waren afgevaardigden van de Nederlandse overheid aanwezig, want gelukkig leeft ook daar de ambitie om met innovaties koploper te zijn én blijven in een snel veranderende wereld. 

Het gevarieerde aanbod van aanbieders (startende en gevestigde bedrijven) en afnemers (investeerders) maakte een slimme ‘match’ mogelijk en met veel enthousiasme zijn samenwerkingsplannen gesmeed. Dit succes krijgt navolging, de volgende editie van F&A Next staat voor volgend jaar gepland. En dit jaar wordt in oktober de Dutch Agri Food Week georganiseerd, waar innovatie eveneens hoog op de agenda staat. Zo willen we dus een continue stroom van initiatieven creëren, om startup-innovaties niet eenmalig op de kaart te zetten, maar om er een traditie van te maken. Alleen dán stimuleren we innovatiegroei op de lange termijn.

Meer lezen over de Dutch Agri Food Week

Sneller, efficiënter én gezonder

Dat we dit soort evenementen ondersteunen met financiering, organisatie en netwerken is niet zo vreemd. Het sluit naadloos aan op de pijlers van Banking for Food en de rol die we innemen op het gebied van food en agri wereldwijd. Zo wordt recht gedaan aan de filosofie 'meer met minder'; dankzij de nieuwste innovaties produceren we steeds méér met minder input (denk aan precisielandbouw). Ook kunnen we de keten 'van grond tot mond' met razend knappe nieuwe technieken aldoor efficiënter maken, waarmee we de beschikbaarheid van voedsel stimuleren en verspilling tegengaan. Van het in een vroeg stadium opsporen van ziektes in gewassen of dieren met behulp van microcamera's tot het geven van bemestingsadvies. Er is steeds meer mogelijk.

En dan hebben we het nog niet eens over gezónde voeding. Met indrukwekkende technologie kan het effect van voeding steeds beter in kaart worden gebracht en afgestemd op het individu. Heeft iemand aanleg voor bepaalde ziektes? Moet hij of zij meer sporten? Dit is allemaal meetbaar. 'Personalized nutrition' kan een doeltreffende en praktische oplossing zijn.

Koploper blijven

Onderzoek en innovatie samen zijn de kurk waar de Nederlandse land- en tuinbouw op drijft. Het is dus essentieel dat we deze disciplines optimaal up-to-date houden. Achterop raken en onze krachtige concurrentiepositie weggeven zou eeuwig zonde zijn. Maar om frontrunner te blijven is wel extra aandacht voor innovaties nodig. Innovaties die soms heel klein zijn, maar die samen een breed spectrum vormen dat als geheel als aanjager van de nieuwe (duurzame) economie fungeert. Een circulaire economie met efficiënte logistiek, korte marktgerichte ketens en waarin de modernste snufjes snel worden geïmplementeerd. Big data? Apps die producten nog beter met de klantvraag koppelen? Hoe sneller we ze in gebruik nemen, hoe beter!

Hoe kijkt u tegen de innovatieprojecten van startups aan? Omarmt u ze, of heeft u redenen om vast te houden aan traditionele middelen? Ik hoor het graag van u.

Ook kunt u reageren via Rabobank Foodzone netwerkgroep op Linkedin.

Naar het netwerk

Meer over startups en de Rabobank

Winactie voor startups

Contact

Rabobank