Thema-update Suiker

De toekomst van de Nederlandse suikerbiet na 2017

Als akkerbouwer heeft u er vast al over gehoord: het huidige suikerquotum vervalt per 1 oktober 2017. Maar de contouren van die toekomstige marktsituatie tekenen zich nu al af. Zo concurreren suikerproducenten meer met elkaar dan voorheen, met onder andere als gevolg dat de suikerprijzen de afgelopen twee jaar daalden. Voor het komende seizoen verwacht de Rabobank lagere inkomsten uit suikerbieten. Dat is het gevolg van een kleiner suikerbietenareaal en lagere suikerbietenprijzen. Na het vervallen van het suikerquotum in 2017 zullen de suikerprijzen meer fluctueren en kunnen die zelfs tijdelijk op een lager niveau komen te liggen. Toch blijft er volgens de Rabobank zeker plek voor de suikerbiet binnen het Nederlandse bouwplan.

De veranderingen in de suikermarkt

Vanaf 1 oktober 2017 vervalt in de EU ook het quotum op isoglucose en de minimum-bietenprijs. En de exportlimiet verdwijnt, terwijl de importbarrières in stand blijven. Hierdoor ontstaat een verdere concentratie van suikerbietenteelt en suikerproductie in de ‘beetbelt’ (de groep landen waar suikerbietenteelt het meest optimaal is qua hectare opbrengst). Dat leidt tot toenemende verschillen tussen EU-suikerspelers en suikerbietentelers.

Het effect van de aanstaande veranderingen voor de Nederlandse suikerbietentelers hangt grotendeels af van de ontwikkelingen op de Europese suikermarkt en de positionering van de Nederlandse suikerproducent Cosun binnen de Europese en wereldmarkt. De verwerkers maken straks het verschil met hun afspraken naar telers en met de kostprijs en efficiency van hun verwerking. Cosun heeft de suikerbietenprijs gekoppeld aan het bedrijfsresultaat van de coöperatie. Het coöperatieve model kan zorgen voor relatieve stabiliteit in zowel areaal als bietenprijs. Verder hebben telers natuurlijk te maken met de fysieke opbrengst per hectare en de eigen kostprijs.

De kansen voor de beetbelt

Door de verwachte toename van de suikerproductie in het quotumloze tijdperk zal na 2017 de beetbelt verantwoordelijk zijn voor 80 à 85% van de EU-productie. Dat verwacht Ruud Schers, analist bij Rabobank Food and Agribusiness Research. Schers: "De beetbelt bestaat uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Polen. De Rabobank verwacht in deze landen een toename van de suikerproductie, waardoor het totale EU-volume zo’n 15% zal toenemen tot ongeveer 20 miljoen ton per jaar."

"De Rabobank verwacht in deze landen een toename van de suikerproductie, waardoor het totale EU-volume zo’n 15% zal toenemen tot ongeveer 20 miljoen ton per jaar. Qua afzet biedt de groei van mondiale suikerconsumptie mogelijkheden voor de Europese en Nederlandse suikerindustrie en –bietentelers, want de exportlimiet vervalt."

Belang van een meerjarige visie

Door het vervallen van de quotering en exportlimiet groeit bovendien de invloed van de wereldmarkt. Arjan Ausma, sectormanager akkerbouw bij de Rabobank, verwacht dat dit kan leiden tot meer fluctuerende suikerprijzen en suikerbietenprijzen. Ausma: "Suikerbieten blijven ook na 2017 een interessante teelt voor de Nederlandse akkerbouwer. Nederland heeft een sterke uitgangspositie met de coöperatieve structuur, de hoge opbrengsten per hectare en de strategische ligging."

"Maar de uitgangspositie voor akkerbouwers in ons land loopt uiteen. Zij hebben onderling te maken met verschillen in grondsoort en grondprijzen. Daarom zal iedere akkerbouwer voor zijn eigen bedrijf een meerjarige visie op de invulling van zijn bouwplan moeten maken om zo te bepalen welke rol er voor de suikerbiet is weggelegd na 2017."

Thema-update Suiker

De thema-update gaat dieper in op de marktontwikkelingen voor de Nederlandse suikerbietenteler op Nederlands, Europees en wereldniveau en laat zien hoe u zich kunt voorbereiden op de nieuwe marktomstandigheden.

Contact

Rabobank