Verder op deze pagina:

  Assurantietussenpersonen geven advies omtrent verzekeringen en bemiddelen tussen aanbieder en vrager bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Ook wordt er vaak bemiddeld in het verstrekken van hypothecaire financieringen. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Verdergaande krimp verwacht

  Sinds de invoering van het provisieverbod staat het verdienmodel van assurantietussenpersonen onder druk. Hierbij komen de impact van wet- en regelgeving zoals de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), online verkopen en de prijsbewuste consument, die steeds minder bereid is te betalen voor advies. Voor de korte termijn verwacht de Rabobank geen groei in de branche vanwege verzadiging. De dalende omzet uit het verzekeringsbedrijf zal worden gecompenseerd door de inkomsten op het gebied van hypotheken. De verwachtingen voor de schademarkt zijn beter.

  Wij verwachten voor de middellange termijn een verdergaande krimp in deze markt door fusies, allianties en overnames. Nieuwe concurrenten in de markt zijn in staat om slagvaardiger te opereren. Daarom is schaalgrootte nodig om te kunnen blijven groeien en innoveren. Winnaars zijn in staat om de gewenste investeringen te doen in digitalisering, opleidingen, online zichtbaarheid en (persoonlijke) klantbediening. Daarnaast weten zij de prijsbewuste klant aan zich te binden. Dat tussenpersonen niet meer nodig zijn, is een misvatting. Er blijft behoefte aan onafhankelijk advies, vooral bij complexe financiële producten zoals pensioenen en hypotheken.
  Van klantacceptatie tot het afhandelen van schade: veel verzekeraars besteden delen van hun primaire werkzaamheden uit aan andere partijen. Met name aan assurantietussenpersonen. Dat doen zij door een volmacht te verlenen. Met een premievolume van ongeveer 3,5 miljard euro zijn gevolmachtigde agenten voor verzekeraars van grote waarde. Volmacht is uitbesteding, maar de verzekeraar is altijd verantwoordelijk. De markt van verzekeraars met volmachten is groeiende omdat dit model vaak rendabel en schaalbaar is.

  Economie

  De markt wordt gedomineerd door een aantal grote verzekeraars en de markt consolideert. De meeste maatschappijen zijn schadeverzekeraars (86 procent, inclusief zorgverzekeraars), de rest doet levensverzekeringen. De verzekeringsmarkt is volop in verandering door maatschappelijke, economische en technologische trends. Dit levert uitdagende vraagstukken op voor verzekeraars en tussenpersonen. Die vragen moeten worden beantwoord in een context van bestaande markten.

  Het verdienmodel van de sector staat onder druk door toegenomen prijstransparantie. Die transparantie is het gevolg van het provisieverbod en het feit dat klanten zich steeds meer online oriënteren. We zien dan ook dat het aantal bedrijven in deze branche de afgelopen jaren is gedaald.
  Daarnaast is er sprake van een toename van private equity partijen in de sector om bijvoorbeeld schaalgrootte en efficiencyvoordelen te creëren.

  Duurzaamheid

  Binnen de branche zelf is duurzaamheid geen groot thema. Onderwerpen als elektrisch rijden en aandacht voor duurzame huisvesting zijn met name economisch gedreven.

  Innovatie

  Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van innovatie:

  • De online verkoop van verzekeringsproducten heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Het is voor een assurantietussenpersoon van groot belang dat de klant op zijn website terechtkomt. Een goed toegankelijke en klantvriendelijke site is daarvoor essentieel. Denk aan online premieberekening, een digitale polismap, mutaties en schademeldingen. Dit vraagt om investeringen, wat de kosten voor het kantoor verhoogt;
  • Innovatie kan plaatsvinden door differentiatie in het verdienmodel. All-in prijzen en vergoeding op basis van uurtarief zijn in opkomst;
  • De opkomst van Insurtech start-ups zorgt voor een enorme toename van chatbots en kunstmatige intelligentie-oplossingen voor een beter claimsmanagement, de opsporing van fraude, effectievere acquisitie van nieuwe klanten en kostenefficiëntere service. Voorbeelden van Insurtech start-ups zijn Schutzklick, Knip en GetSafe in Duitsland, en Insurify.
  "Consumenten oriënteren zich bij hypotheken steeds meer online, een hypotheek afsluiten doen zij het liefst bij een adviseur."

  Maatschappij

  Consumenten worden kritischer, prijsbewuster en oriënteren zich steeds meer online. Klantenbinding wordt voor tussenpersonen belangrijker, maar ook steeds lastiger. De omzet en de marges van een tussenpersoon komen hierdoor onder druk te staan.

  Het overgrote deel van bestaande verzekeringen loopt nog via een assurantietussenpersoon, maar nieuwe verzekeringen worden steeds meer direct via de verzekeraar afgesloten. Dit zorgt voor een toegenomen concurrentie voor de tussenpersoon en beïnvloedt de omzet negatief.

  Bekijk kerncijfers over verzekerden, verzekeringen en verzekeraars op Verzekeraars.nl

  Consumenten oriënteren zich bij hypotheken dan misschien steeds meer online, een hypotheek afsluiten doen zij nog het liefst bij een adviseur. Daarbij kiest de consument vaker voor een adviseur bij een intermediair (64%) dan een adviseur van een bank (32%) of verzekeraar (1%). Wel spreekt de consument met minder verschillende adviseurs (gemiddeld 1,5). Vaak wordt onderhandeld met de adviseur over de kosten van de dienstverlening. Dit zet verdere druk op de marges.

  De populariteit van het serviceabonnement neemt af. Nog maar 6% van de consumenten sluit dit af. Een kleine maar groeiende groep consumenten sluit zonder advies (execution-only) een hypotheek af. Execution-only-aanbieders zoals bijBouwe en Hypotheek24 bieden vaker een tussenvorm zoals een telefonische 'hypotheekcoach' die formeel geen advies geeft.

  Bekijk de Consumentenmonitor hypotheken op AFM.nl

  Wet- en regelgeving

  Per 1 januari 2013 is provisie op financieel complexe producten bij wet verboden. Daaronder vallen levens- en beleggingsverzekeringen, hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen (wanneer samen afgesloten met een hypotheek), betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

  Voor provisie op schadeverzekeringen zoals brand, motorrijtuigen en aansprakelijkheid bestaat geen wettelijk verbod. Het staat de tussenpersoon vrij om beloning in de vorm van provisie te blijven ontvangen of de schadeverzekeringen vrij van provisie aan te bieden. Het provisieverbod heeft effect op het verdienmodel van de assurantietussenpersoon en heeft de omzet negatief beïnvloed.

  De Wet op het financieel toezicht (Wft) waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem en beschermt de consument. Tussenpersonen dienen aan (opleidings-)eisen te voldoen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn de controlerende instanties. De Wft zorgt voor een verhoogde druk op de assurantietussenpersonen. Daarnaast hebben zij te maken met strengere privacy-eisen volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

  Er zijn plannen om de actieve provisietransparantie in te voeren voor zowel particuliere als zakelijke verzekeringen. De minister gaat regelen dat bemiddelaars en adviseurs de klant straks moeten informeren over hoeveel provisie zij van de aanbieder (bank of verzekeraar) krijgen. We verwachten dat de ingangsdatum niet eerder dan 2021 is.

  Laatste update: januari 2020