Assurantietussenpersonen

Assurantietussenpersonen geven advies omtrent verzekeringen en bemiddelen tussen aanbieder en vrager bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Ook wordt er vaak bemiddeld in het verstrekken van hypothecaire financieringen. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Verdergaande krimp verwacht

Sinds de invoering van het provisieverbod per 1 januari 2013 staat het verdienmodel onder druk. Hierbij komen de impact van online verkopen en de prijsbewuste consument, die steeds minder bereid is te betalen voor advies. Daardoor staat de branche onder druk.

Voor de korte termijn hebben wij een neutrale visie op deze branche. De dalende omzet uit het verzekeringsbedrijf zal worden gecompenseerd door de inkomsten op het gebied van hypotheken.

Wij verwachten voor de middellange termijn een verdergaande krimp in deze markt, zowel qua aantal bedrijven als qua omzet en marge per bedrijf. Winnaars zijn in staat om de gewenste investeringen te doen in digitalisering, opleidingen, online zichtbaarheid en klantbediening. Daarnaast weten zij de prijsbewuste klant aan zich te binden.

Economie

Het verdienmodel van de sector staat onder druk door toegenomen prijstransparantie. Die transparantie is het gevolg van het provisieverbod en het feit dat klanten zich steeds meer online oriënteren. We zien dan ook dat het aantal bedrijven in deze branche de afgelopen jaren is gedaald (zie Figuur 1).

Duurzaamheid

Binnen de branche zelf is duurzaamheid geen groot thema. Onderwerpen als elektrisch rijden en aandacht voor duurzame huisvesting zijn met name economisch gedreven.

De vraag naar groene hypotheken is nog beperkt, maar neemt toe. Voor huizen met energielabel A of B of een verbetering van minimaal twee stappen door klimaatvriendelijke aanpassingen is financiering met een groene hypotheek financieel interessant. Dit beïnvloedt de vraag naar assurantietussenpersonen positief.

Innovatie

Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van innovatie.

  • De online verkoop van verzekeringsproducten heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Het is voor een assurantietussenpersoon van groot belang dat de klant op zijn website terechtkomt. Een goed toegankelijke en klantvriendelijke site is daarvoor essentieel. Denk hierbij aan online premieberekening, een digitale polismap, mutaties en schademeldingen. Dit vraagt om investeringen, wat de kosten voor het kantoor verhoogt.
  • Innovatie kan plaatsvinden door differentiatie in het verdienmodel. All-in prijzen en vergoeding op basis van uurtarief zijn in opkomst.
  • De opkomst van Insurtech start-ups zorgt voor een enorme toename van chatbots en kunstmatige intelligentie-oplossingen voor een beter claimsmanagement, de opsporing van fraude, effectievere acquisitie van nieuwe klanten en kostenefficiëntere service. Voorbeelden van Insurtech start-ups zijn Schutzklick, Knip en GetSafe in Duitsland, en Insurify.

Maatschappij

Consumenten worden kritischer, prijsbewuster en oriënteren zich steeds meer online. Klantenbinding wordt voor tussenpersonen belangrijker, maar ook steeds lastiger. De omzet en de marges van een tussenpersoon komen hierdoor onder druk te staan.

Het overgrote deel van bestaande verzekeringen loopt nog via een assurantietussenpersoon. Bij schadeverzekeringen – waar geen sprake is van een provisieverbod - loopt nog altijd 80% van de omzet via tussenpersonen. Dit aandeel is al jaren stabiel. Bij levensverzekeringen kiest een groeiende groep klanten voor rechtstreekse verkoop van de verzekeraar (34% in 2015 tegen 25% in 2010). Dit zorgt voor een toegenomen concurrentie voor de tussenpersoon en beïnvloedt de omzet negatief.

Bekijk kerncijfers over verzekerden, verzekeringen en verzekeraars op Verzekeraars.nl

Consumenten oriënteren zich bij hypotheken dan misschien steeds meer online, een hypotheek afsluiten doen zij nog het liefst bij een adviseur. Daarbij kiest de consument vaker voor een adviseur bij een intermediair (64%) dan een adviseur van een bank (31%) of verzekeraar (2%). Wel spreekt de consument met minder verschillende adviseurs (gemiddeld 1,6). Maar liefst 40% onderhandelt met de adviseur over de kosten van de dienstverlening. Dit zet verdere druk op de marges.

De populariteit van het serviceabonnement neemt af. Nog maar 12% van de consumenten sluit dit af. Een kleine maar hard groeiende groep consumenten sluit zonder advies (execution-only) een hypotheek af. Dit was 2% in het eerste kwartaal van 2017, tegen 0,5% in het eerste kwartaal van 2016. Execution-only-aanbieders zoals bijBouwe en Hypotheek24 bieden vaker een tussenvorm zoals een telefonische 'hypotheekcoach' die formeel geen advies geeft.

Bekijk de Consumentenmonitor hypotheken op AFM.nl

Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2013 is provisie op financieel complexe producten bij wet verboden. Daaronder vallen levens- en beleggingsverzekeringen, hypotheken, overlijdensrisicoverzekeringen (wanneer samen afgesloten met een hypotheek), betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Op 1 januari 2009 is het wettelijk verbod op bonusprovisie al ingegaan. Voor provisie op schadeverzekeringen zoals brand, motorrijtuigen en aansprakelijkheid bestaat geen wettelijk verbod. Het staat de tussenpersoon vrij om beloning in de vorm van provisie te blijven ontvangen of de schadeverzekeringen vrij van provisie aan te bieden. Het provisieverbod heeft effect op het verdienmodel van de assurantietussenpersoon en heeft de omzet negatief beïnvloed.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) waarborgt de stabiliteit van het financiële systeem en beschermt de consument. Tussenpersonen dienen aan (opleidings-)eisen te voldoen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn de controlerende instanties. De Wft zorgt voor een verhoogde druk op de assurantietussenpersonen.

Laatste update: december 2017

Gerelateerde branches

Accountants, administratiekantoren en belastingconsulenten

Advocatenkantoren

Notariskantoren

Contact

Rabobank