Risico's managen

De voedselindustrie is in beweging: hoe manage jij de risico’s?

Als ondernemer in de voedselindustrie heb je het waarschijnlijk wel gemerkt. De markt is ontzettend in beweging. Wat betekent dit voor je bedrijfsrisico’s en je risicomanagement? Lees wat er verandert in de verzekeringsmarkt en wat je als ondernemer kunt doen om je risico’s te managen.

Wat verandert er in de verzekeringsmarkt voor bedrijven in de foodsector?

De Nederlandse voedselketen is continu in beweging. We gaan niet meer eten, maar wel anders: gezonder, gemakkelijker, meer biologisch en meer buiten de deur bijvoorbeeld. Nieuwe toetreders spelen gemakkelijk in op deze trends en weten snel te groeien. Gevestigde bedrijven reageren hierop door concurrenten over te nemen of op te schalen. Zowel de diversiteit als de schaalgrootte in de keten nemen hierdoor toe. Dit gaat gepaard met toenemende risico’s. Door de vele ontwikkelingen neemt de schade in de voedselindustrie toe en deze wordt bovendien complexer. De sector ligt daarom momenteel bij verzekeraars onder een vergrootglas. Verzekeraars stellen striktere condities, zoals hogere eigen risico’s. In de verzekeringsmarkt heeft dit al geleid tot premieverhogingen van wel 60%.

Wat veroorzaakt de premieverhogingen?

Er zijn vier factoren die momenteel zorgen voor oplopende premie’s:

 1. Toenemende impact van schade
  In de voedselindustrie zien we relatief veel branden. En met de toenemende schaalgrootte in de sector neemt de impact van brand alleen maar toe. Bijvoorbeeld door broei in de opslag van grondstoffen of brand in de verwerking van producten. Kleine branden kunnen in deze sector al snel tot grote schadeposten leiden aangezien een productielocatie of opslag volledig ontsmet moet worden, de productie veelal weg gegooid kan worden en de verkoop enige tijd stil ligt.
 2. Toename van natuurrampen
  In 2017 verdubbelde wereldwijd de totale schade door natuurrampen naar ruim 290 miljard dollar ten opzichte van 2016 (bron: Rode Kruis). Dit heeft grote invloed op de schadecijfers van verzekeraars en deze verliezen worden uiteindelijk doorberekend.
 3. Dalende vermogensinkomsten
  Veel premie wordt belegd door verzekeraars. Dalende rentes en onzekere beursontwikkelingen hebben een negatieve invloed op het rendement van de verzekeraar. Tegelijkertijd moet vanuit wetgeving meer kapitaal aangehouden worden.
 4. Minder concurrentie
  Door de vele fusies en overnames in de markt daalt het aantal risicodragers. Dit beperkt de concurrentie en dat is meestal niet goed voor de prijsvorming.

Risicomanagement is meer dan de juiste verzekeringen aanschaffen

Risicomanagement is de bewustwording van de risico’s welke een bedrijf loopt en hoe hiermee om te gaan. Het uitgangspunt van risicomanagement is niet dat alles verzekerd moet worden. Een verzekering is één van de mogelijkheden om risico’s te beperken. Bij bewustwording van de risico’s welke een bedrijf loopt, ontstaat ook de vraag welke risico men bereid is te nemen. Dit kan vertaald worden naar wel of niet verzekeren, of het nemen van hogere of lagere eigen risico’s. Een bedrijf streeft daarbij naar continuïteit. Gedegen preventiemaatregelen helpen om eventuele calamiteiten te voorkomen of schade te beperken. Dit beïnvloedt uiteraard de continuïteit op een positieve manier.

“Het niet voldoen aan preventiemaatregelen kan leiden tot onverzekerbaarheid van bedrijven.”

Tref jij al de juiste maatregelen?

Maatregelen ter beperking van risico’s komen steeds hoger op de agenda van verzekeraars te staan. Voor veel ondernemers zijn de verzekeringspremies de voornaamste indicator wanneer het gaat om kosten verbonden aan risicomanagement. Hierbij wordt echter vaak voorbijgegaan aan de indirecte kosten. Denk aan maatregelen ter preventie of beperking van schades. Zoals sprinklers, beveiligingscamera’s, maar ook training voor de bedrijfshulpverlening valt hieronder, of het inhuren van externe partijen ter ondersteuning bij schades. Maar ook het verlies van productiviteit door ziekte van medewerkers of het uitvallen van systemen. Gemiddeld komen de totale kosten van verzekerbare risico’s zo rond de 2% van de omzet van een onderneming uit; je verzekeringspremie’s maken hier van slechts een onderdeel uit.

Manage je risico’s

Verzekeraars stellen in de voedselindustrie tegenwoordig hogere eisen aan preventiemaatregelen. Bedrijven dienen er daarom rekening mee houden dat hun totale kosten van (verzekerbare) risico’s stijgen en er onverwachte (grote) investeringen gevraagd worden. Het niet voldoen aan preventiemaatregelen kan zelfs leiden tot onverzekerbaarheid van bedrijven. Om als ondernemer in deze sector ook op langere termijn verzekerd te blijven van succes, is het dus raadzaam om:

 1. Tijdig je risico’s in kaart te brengen.
 2. De kans dat deze risico’s gaan spelen te bepalen
 3. De juiste maatregelen te nemen om de bedrijfscontinuïteit te borgen.