Update

Voedselindustrie: manage risico’s en zorg voor een goede verzekering

8 augustus 2019 16:32

De Nederlandse voedselindustrie verandert naar meer gemak en duurzaamheid. Met de nodige risico’s als gevolg. De foodsector ligt daarom onder een vergrootglas bij verzekeraars. Zo stellen ze strengere eisen, vragen ze hogere eigen risico’s en premieverhogingen tot wel 60%. Lees wat er verandert in de verzekeringsmarkt en wat je als ondernemer kunt doen om je risico’s te managen.

Groenteboer maakt foto

Wat verandert er aan de foodsector?

Nederlanders eten niet zo zeer meer voeding, maar wel anders: gezonder, makkelijker, meer biologisch en vaker buiten de deur. Nieuwe bedrijven spelen in op die trends en groeien snel. Bedrijven die al een tijdje in het vak zitten, reageren hierop door concurrenten over te nemen of uit te breiden. Zo wordt de voedselketen diverser en neemt ook de grootte van bedrijven toe. Dit gaat samen met toenemende risico’s. Door de vele ontwikkelingen neemt de schade van bijvoorbeeld branden in de voedselindustrie namelijk toe. Om die reden zijn verzekeraars strenger in hun voorwaarden en gooien ze de premie omhoog.

4 redenen waarom premies omhoog gaan

Er zijn vier factoren die zorgen voor de oplopende premies van verzekeringsbedrijven aan de voedingsindustrie:

Grotere impact van schade

In de voedselindustrie zijn al relatief veel branden, maar doordat bedrijven tegenwoordig steeds groter zijn en zich samenvoegen, neemt de schade verder toe. Bijvoorbeeld door broei in de opslag van grondstoffen of brand in de verwerking van producten. In de foodsector is brand al snel een grote schadepost omdat een productielocatie of opslag volledig ontsmet moet worden, de productie vaak weggegooid wordt en de verkoop enige tijd stil ligt.

Toename van natuurrampen

In 2017 verdubbelde wereldwijd de totale schade door natuurrampen naar ruim 290 miljard dollar ten opzichte van 2016 (bron: Rode Kruis). Dit heeft veel invloed op de schadecijfers van verzekeraars. Deze verliezen worden uiteindelijk doorberekend in de premies.

Dalende vermogensinkomsten

Veel premies worden belegd door verzekeraars. Dalende rentes en onzekere beursontwikkelingen hebben zo een negatieve invloed op het rendement van de verzekeraar. Tegelijkertijd mogen verzekeraars van de overheid minder beleggen waardoor ze ook minder winst kunnen maken. De winst die ze mislopen, berekenen ze door via de premies.

Minder concurrentie

Omdat er zoveel fusies en overnames in de foodsector zijn, daalt ook het aantal risicodragers. Dat betekent dat er minder bedrijven zijn die een verzekering afsluiten en dus samen het risico dragen. Daardoor wordt het risico voor verzekeraars groter en vragen ze dus een hogere premie.

Risicomanagement is meer dan een goede verzekering afsluiten

Risicomanagement betekent dat je als bedrijf uitzoekt welke risico’s je loopt en hoe je eventuele schade voorkomt. Door dit in kaart te brengen, kun je ook bepalen welke risico’s je als bedrijf wilt en kan nemen. Zo bepaal je wat voor maatregelen je treft en hoe ver je wilt indekken. Verzekeren is zo’n mogelijkheid. Daarbij kun je ook nog kiezen voor een laag eigen risico met een hoge premie of juist een hoog eigen risico met een lagere premie. Goede voorzorgsmaatregelen beperken of voorkomen natuurlijk ook schade.

Verzekeraars stellen meer eisen aan foodsector

Als je een verzekering uitkiest voor je bedrijf, kijk je vaak alleen naar de premie. Toch is het verstandig om verder te kijken naar het eigen risico en de voorwaarden van verzekeraars. Zo vragen ze bedrijven in de voedselindustrie steeds vaker te investeren in het beperken van risico’s. Denk aan sprinklers, beveiligingscamera’s en bedrijfshulpverlening-trainingen voor medewerkers. Deze voorzorgsmaatregelen vormen zo indirecte kosten waar veel bedrijven geen rekening mee houden. Het is dus verstandig om te kijken naar de totale kosten in plaats van alleen naar de premie.

“Als je geen voorkomende maatregelen treft, kan het zijn dat je bedrijf niet meer verzekerd wordt.”

Tref je niet de juiste voorzorgsmaatregelen? Dan loopt je bedrijf risico op onverzekerbaarheid: dat verzekeraars je niet aannemen als klant. Daarom is het voor alle bedrijven in de foodsector belangrijk om de volgende aspecten op een rijtje te zetten:

    Breng je risico’s op tijd in kaart. Bepaal wat de kans op deze risico’s is. Tref de juiste maatregelen zodat je bedrijf ook in het geval van een ongeluk door kan.

Onze experts zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de foodsector. Sparren of vrijblijvend advies? Neem contact op met jouw lokale Rabobank.