Verder op deze pagina:

  Drinkgelegenheden als cafés en koffiebars vallen binnen de sector horeca en recreatie. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Onderscheidend vermogen cruciaal

  Op korte termijn verwachten we dat de consumentenbestedingen verder zullen toenemen. Dit zal een positief effect hebben op drinkgelegenheden. Wel blijft de situatie uitdagend, waarbij het businessmodel voor een traditioneel café onder druk blijft staan. Bij koffiebars dreigt verzadiging van de markt.

  Voor de langere termijn verwachten we dat de concurrentie verder toeneemt. Hierdoor zal het een vechtersmarkt blijven, waarbij onderscheidend vermogen cruciaal is.

  Concurrentie

  Het traditionele café heeft het steeds lastiger. De consument kiest steeds vaker voor beleving, waarbij vaak ook food een rol speelt. Daarnaast ondervinden cafés concurrentie van festivals.

  Het aantal koffiebars is de afgelopen jaren verdubbeld. Hierdoor neemt de concurrentie in deze branche steeds verder toe.

  Branchevervaging

  Zowel cafés als koffiebars voegen steeds vaker food toe aan hun assortiment. Het gevolg is dat cafés meer naar eetcafés verschuiven, en koffiebars meer naar lunchrooms.

  Er is sprake van verregaande branchevervaging en samensmelting van horeca en retailconcepten (blurring). Gemeentes gaan hier ook steeds flexibeler mee om.

  Economie

  De branche van drinkgelegenheden is conjunctuurgevoelig. Koffiebars profiteren op dit moment van de toename van de consumentenbestedingen. Cafés profiteren hier in mindere mate van.

  Het aantal traditionele cafés en discotheken is de afgelopen jaren afgenomen. Dit met name doordat de wensen van de consument veranderen. Consumenten zoeken in toenemende mate naar beleving en een uniek product. Daarnaast kiezen zij steeds meer voor festivals. De hoeveelheid festivals is de afgelopen jaren dan ook sterk toegenomen.

  Schaalgrootte is van groot belang. Door schaalgrootte worden voordelen behaald, zoals betere prijzen van leveranciers. Deze zijn essentieel om te komen tot een betere rentabiliteit. Gevolg is dat ketens en horecagroepen een steeds dominantere rol hebben in het Nederlandse straatbeeld. Deze trend is in het buitenland al veel langer te zien.

  De bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland nemen al jaren toe volgens het CBS. De verwachting is dat het inkomende toerisme de komende jaren verder zal toenemen. Dit heeft een positief effect op de vraag naar drinkgelegenheden in toeristische gebieden.

  De ligging van een drinkgelegenheid is van groot belang. High traffic-locaties zijn over het algemeen succesvoller. Het is dan ook van belang om goed onderzoek te doen naar de vestigingslocatie.

  De consument laat zich leiden door of de laagste prijs of een concept met beleving (tegen een meerprijs).

  "Cafés krijgen steeds meer te maken met concurrentie van festivals en foodconcepten."

  Duurzaamheid

  Steeds meer consumenten hechten waarde aan 'eerlijke' producten. Drinkgelegenheden kunnen hier bij de inkoop rekening mee houden, bijvoorbeeld door koffie met een duurzaamheidskenmerk in te kopen.

  Het effect van consumptiegoederen op de gezondheid heeft steeds vaker invloed op de consumentenbeslissing. Drinkgelegenheden zullen hier hun aanbod op moeten aanpassen. Denk hierbij onder meer aan producten met minder suikers.

  Innovatie

  Cafés krijgen steeds meer te maken met concurrentie van festivals en foodconcepten. Om relevant te blijven, zullen zij steeds meer beleving moeten toevoegen aan hun concept. Dit vraagt om hogere investeringen en creatief management.

  Het organiseren van evenementen is een goede manier om meer publiek te trekken naar cafés en koffiebars en daarmee de rustige daluren op te vullen. Hierbij is aansluiting bij de doelgroep van groot belang.

  Gebruik van online/social media is erg belangrijk. Via deze kanalen kunnen nieuwe klanten worden getrokken en kunnen consumenten op de hoogte worden gehouden van nieuwe drankjes of evenementen.

  Maatschappij

  Drinkgelegenheden bevinden zich vaak in dichtbevolkte gebieden. Dit zorgt ervoor dat omwonenden overlast kunnen ervaren, zoals geluidsoverlast en overlast van afval. Goed overleg met de omgeving is dan ook noodzakelijk.

  Wet- en regelgeving

  De wet- en regelgeving in de horeca is uitgebreid. Op Ondernemersplein.nl en Ikgastarten.nl staat de meest relevante wetgeving. Let daarbij op dat de regelgeving per gemeente kan verschillen.

  Lees meer over wet- en regelgeving op Ikgastarten.nl Lees meer over wet- en regelgeving op Ondernemersplein.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Als financier in de sector hebben wij een belangrijke functie. Horeca is in elke stad een belangrijke pijler. Wij werken samen met onder meer de brancheorganisaties, maar ook met gemeentes, om te komen tot een visie op de sector.

  Laatste update: januari 2019