Dienstverlening sectorprognose 2018

Zakelijke dienstverlening blijft groeien

De zakelijke dienstverlening profiteert van de positieve dynamiek in de Nederlandse economie. Deze sector bestaat enerzijds uit bedrijven die specialistische zakelijke diensten aanbieden, zoals advocatenkantoren en reclamebureaus en anderzijds uit bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden, waaronder beveiliging, schoonmaak en arbeidsbemiddeling. We verwachten dat de groei van de zakelijke dienstverlening dit en volgend jaar voortzet met ongeveer 5 procent volumegroei in beide jaren.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Omzet6,66,9
Afzetprijzen1,61,9
Volume5,04,9

Kansen voor groei

  • Organiseer uw commodity processen efficiënter zodat u ruimte krijgt die u kunt inzetten op de toegevoegde waarde van maatwerk. 
  • Gebruik (big)data om de processen te optimaliseren en klant beter te kunnen bedienen.

Branches

Accountants
De groeivooruitzichten in de accountancy voor zowel het huidige als het komende jaar zijn positief. De branche profiteert van de economische groei. Voor de sector als geheel verwachten wij een omzetgroei van ca. 4,5% voor 2017. Voor 2018 verwacht de Rabobank een iets gematigdere omzetgroei ten opzichte van het voorafgaande jaar van 3,5%. Er is meer behoefte aan adviesgerelateerde diensten, iets wat vooralsnog met name zichtbaar is bij de grote(re) kantoren. Ook de kleinere en middelgrote accountants zullen de draai moeten maken naar meer consultancywerkzaamheden. De tariefdruk op de samenstelwerkzaamheden zal onverminderd doorgaan. Deze zullen meer en meer gezien worden als commodity. Zo heeft de accountant een uitstekende uitgangspositie om een diepgaande en waardevolle financiële planning voor ondernemingen op te stellen.  

Notariskantoren
Het notariaat profiteert van de groei van het aantal vastgoedtransacties, zowel in de woningmarkt als in het commercieel onroerend goed. Voor 2017 verwachten wij circa 240.000 verkooptransacties van bestaande koopwoningen; dit is hoger dan het vorige record van vóór de crisis, uit 2006. De meeste akten worden gepasseerd in het rechtsgebied onroerend goed. Dit zorgt in 2017 voor een groei in het notariaat van zo'n 2,5 procent. In 2018 zal het aantal vastgoedtransacties stabiliseren of wellicht zelfs dalen, de gekte op de woningmarkt gaat zijn tol eisen. Wij gaan daarom uit van een meer gematigde groei van 1,5 procent in 2018. 

Uitzendbureaus
De uitzendbranche profiteert optimaal van de groeiende economie. Voor 2017 gaan we uit van een omzetgroei van 6 procent. De branche profiteerde van de grote onduidelijkheid door de wet DBA, die nu door het nieuwe kabinet van tafel is geveegd. De nieuwe opdrachtgeversverklaring geeft zzp’ers en hun opdrachtgevers vooraf meer zekerheid, De vraag is wat het effect daarvan zal zijn, voor zowel de uitzendbranche als voor zzp-ers. In 2018 zullen uitzendbureaus meer gaan inzetten op verhoging van de arbeidsproductiviteit. Ook zullen de tarieven onder druk blijven staan. We verwachten een iets gematigder groei van 5 procent. 

Advocatenkantoren
Vanuit de samenleving blijft de vraag naar juridische bijstand groeien. Deze juridisering zorgt voor een blijvende groei van de advocatuur. Wel zien we de invloed van digitalisering en het toetreden van branchevreemde partijen. Deze ontwikkelingen temperen de groei wat meer. Binnen de ondernemingen wordt er in toenemende mate gestuurd op het beheersen van de kosten. Voor zowel 2017 als 2018 gaan wij uit van een omzetgroei van 4 procent voor de advocatuur.

Personeel

Vanuit de accountancysector wordt aangegeven dat een tekort aan arbeidskrachten wordt gezien als belangrijkste belemmering voor groei. Er is een groot tekort aan specifieke functies op HBO en WO- niveau, waaronder registeraccountants en assistent-accountants. Bedrijven binnen de sector die niet zijn georganiseerd volgens het traditionele hiërarchische partnermodel lijken hier minder last van te hebben. Digitalisering en automatisering hebben een steeds grotere impact op functies op lager en middelbaar niveau. Deze komen steeds meer te vervallen en zullen uiteindelijk nog maar beperkt een plaats hebben in deze sector. 

Lastig voor de uitzendbranche
Door de krapper wordende arbeidsmarkt in bepaalde sectoren, zoals ICT, zorg, onderwijs en bouw, wordt het lastiger voor de uitzendbranche om kwalitatief goed personeel voor hen aan te trekken. In de eerste helft van 2017 zag ruim 30 procent van de uitzendbureaus een tekort aan arbeidskrachten als belangrijkste belemmering. De komende jaren zullen veel banen voor lager en middelbaar opgeleiden verdwijnen, terwijl deze banen juist door uitzendkrachten worden ingevuld. Dit is een bedreiging voor de sector.

Gerelateerde sectoren

Bouw

Informatie en Communicatie

Contact

Rabobank