Groothandel sectorprognose 2018

Export drijft groei in de groothandel

De groeivooruitzichten voor komend jaar voor de groothandel zijn positief, vooral gedreven door de export. Voor de sector als geheel verwachten wij een omzetgroei van circa 5% voor 2017 en 2018. Per onderdeel van de groothandel kunnen de groeicijfers verschillen, afhankelijk van onder meer de ontwikkeling in de eindmarkten (bouw, industrie, detailhandel, food en agri), en de prijsontwikkeling van commodities zoals olie en staal.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Omzet4,95,3
Afzetprijzen1,11,4
Volume3,83,8

Kansen voor groei

  • Ontwikkel private label-producten om de klant nog beter te bedienen
  • Zorg dat u dichter bij uw eindgebruiker komt, bijvoorbeeld door eigen retailformules te ontwikkelen
  • Lever meer toegevoegde waarde met de verdere ontwikkeling van uw omnichannel businessmodel.

Omzetgroei en volumegroei export

De groothandel is voor ongeveer 70 procent afhankelijk van de export en profiteert dan ook van de exportgroei. Dit kunnen directe diensten zijn voor buitenlandse bedrijven, bijvoorbeeld de opslag van goederen, maar een bedrijf kan ook indirect afhankelijk zijn van export. Wanneer een groothandel producten verkoopt die door de afnemer worden geëxporteerd, is die groothandel ook afhankelijk van het buitenland. We verwachten dat de hoge exportgroei voor dit en volgend jaar zorgt voor groei. 

Toenemende concurrentie

De positieve groeivooruitzichten betekenen echter niet dat groothandels achterover kunnen leunen en dat de groei vanzelf in de kassa komt. Er zijn structurele ontwikkelingen in de sector die veel belangrijker zijn dan de tijdelijke bewegingen van de economie. Zowel klanten als leveranciers zetten druk op de omzet en marge van de groothandel om hun eigen positie te versterken. Er is ook toenemende concurrentie van verschillende kanten, niet alleen van bestaande groothandels, maar ook bijvoorbeeld van groothandels uit andere sectoren (branchevervaging) en van retailers die naar B2B uitbreiden. Technologie (waaronder internet) maakt het mogelijk voor klanten en leveranciers om rechtstreeks met elkaar zaken te doen en de groothandel uit te schakelen. Die technologie verlaagt ook de toetredingsdrempels voor andere spelers waardoor de versterkte concurrentie gefaciliteerd wordt.

Toegevoegde waarde leveren
Om in te spelen op de versterkte concurrentie en de toegenomen margedruk moeten groothandels meer toegevoegde waarde leveren. 

  • Bied kennis over producten, leveranciers en toepassingsmogelijkheden.
  • Help klanten en leveranciers de kosten te verlagen, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer efficiënte inkoop of lagere voorraden.
  • Ontzorg klanten en leveranciers door taken over te nemen.

Ook moeten groothandels hun positie in de waardeketen versterken, door bijvoorbeeld schaalvergroting, verbreding van assortimenten, toevoegen van diensten aan producten en voorwaartse en/of achterwaartse integratie.

Personeel

De focus van groothandels verschuift steeds meer van handel naar IT. Waar groothandels vroeger bedrijven waren die slim moesten inkopen en verkopen, worden het nu IT-bedrijven die toevallig actief zijn in de handel. Want juist IT stelt de groothandels in staat om de vereiste toegevoegde waarde aan klanten te leveren. Denk bijvoorbeeld aan logistieke systemen die just-in-time-levering van producten mogelijk maken of smart data waarmee vraagvoorspellingen gedaan worden. Dit heeft ook gevolgen voor de personeelsbehoefte van de groothandels. Waar vroeger vooral behoefte was aan inkopers en verkopers, is nu behoefte aan IT-ers die systemen bouwen en continu doorontwikkelen. Op de arbeidsmarkt komen groothandels daarmee in een ander concurrentieveld terecht en moeten zij voor schaarse IT-ers concurreren met bijvoorbeeld IT-consultants, high-tech bedrijven en online retailers. Dit is niet alleen een kwestie van arbeidsvoorwaarden, maar ook van imago van de sector en van de bedrijven. IT-ers moeten het immers aantrekkelijk gaan vinden om voor groothandels te gaan werken.

Gerelateerde sectoren

Detailhandel

Bouw

Contact

Rabobank