Informatie en communicatie sectorprognose 2018

Groei zet door, personeel blijft een uitdaging

De algemene groeiverwachting voor bedrijven in de informatie- en communicatiesector is positief voor het huidige jaar en het komende jaar. Voor 2017 en 2018 wordt een omzetgroei verwacht van respectievelijk 4,5 procent en 5 procent.

Groeiverwachting in procenten ten opzichte van het jaar ervoor

20172018
Omzet4,55,1
Afzetprijzen0,80,8
Volume3,74,2

Deze cijfers betreffen de volledige sector: ICT, uitgeverijen, telecom- en mediabedrijven.

Kansen voor groei

  • De grootste groeikansen liggen in data analytics en Internet of Things gezien de forse groei van de hoeveelheid data.
  • Digitalisering zorgt voor groei van AI-toepassingen om administratieve taken terug te brengen en omzet te verhogen door verbeterde klantervaringen.
  • Door de hoge mate van automatisering is er veel vraag naar flexibel en snel te integreren software oplossingen.

Strategie

Voor wat betreft de ICT-dienstverlening wordt de groei met name gedreven door de digitalisering die is ingezet en die impact heeft op de gehele maatschappij en alle bedrijfstakken. De sector is een belangrijke partij om deze digitalisering vorm te geven en mogelijk te maken in overige sectoren. Daarnaast wordt er geprofiteerd van een gunstig economisch klimaat wat een positieve invloed heeft op de IT-budgetten van bedrijven buiten de sector. Ook de overheid erkent het belang van digitalisering. Dit vertaalt zich onder andere in het meest digitale regeerakkoord tot nu toe.

Verdienmodellen
In de ICT-sector zien we een aantal veranderingen op het gebied van strategie en verdienmodellen. Een belangrijke stuwende kracht achter de omzetgroei van ICT-bedrijven is het terugkerende (recurring) verdienmodel, ook wel aangeduid met as-a-service verdienmodel. Hierbij sluit de ICT-leverancier met zijn cliënt een overeenkomst waarbij de producten/diensten worden afgenomen tegen betaling per maand per gebruiker.

Meest zichtbare verschuivingen in de ICT sector

VerledenNu/straks
ProductDienst
EigenaarGebruiker
CapexOpex
ProjectAbonnement
Asset heavy Asset light
TransactieRelatie
Korte termijnLange termijn

Personeel

De groei in de ICT-dienstverlening wordt voornamelijk geremd door de krapte op de arbeidsmarkt. Ongeveer een kwart van de ICT-bedrijven kampt met een personeelstekort. Hierdoor kunnen ICT-bedrijven minder produceren en worden in voorkomende gevallen opdrachten niet aangenomen of uitgesteld. Sinds 2015 is de ICT-sector de sector met het grootste arbeidstekort. De verwachting is dat, gezien de specifieke wensen van werkgevers, deze situatie voorlopig zo blijft.

Digitale geletterdheid
Het voorstel in het regeerakkoord om 'digitale geletterdheid' vanaf 2019 vast te leggen in het onderwijsbeleid is positief. Dit is een eerste aanzet tot het verkleinen van het gat tussen vraag (werkgevers) en aanbod (opleidingen). Verder is er een grote behoefte aan (informatica) docenten op het gebied van nieuwe technologieën als bijvoorbeeld robotica, blockchain en kunstmatige intelligentie. Dit met de intentie om de kennis van leerlingen/studenten beter te kunnen laten aansluiten op de wensen van werkgevers.

Gerelateerde sectoren

Zakelijke dienstverlening

Onderwijs

Contact

Rabobank