Veehouderij

Transparanter stukje varkensvlees

De varkenshouderij heeft hard gewerkt om het imago te verbeteren. Toch is de kloof tussen boer en burger nog niet gedicht.

Lees de blog

Trends in grondstoffenmarkt

In de grondstoffenmarkt bepaalt de Verenigde Staten de toon. Alle trends op het gebied van mais, tarwe en soja op een rij. 

Lees het artikel

Goede melkprijs biedt perspectief

Door de gunstige prijzen is de Nederlandse zuivelproductie minder gedaald dan voorspeld. Hoe gaat u deze situatie benutten?

Lees het Kwartaalbericht Zuivel

Pluimveesector weert zich kranig

De uitbraken van vogelgriep hebben de pluimvee-industrie op scherp gezet. Toch heeft de sector zich sterk verdedigd

Lees het Kwartaalbericht Pluimvee

Trends en ontwikkelingen

De consument wil weten wát hij eet. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit en herkenbaarheid van het product. Ook de smaak en de herkomst is belangrijk. Markt en maatschappij vragen van de intensieve veehouderij om een steeds concretere invulling van dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, milieu en volksgezondheid. De vraag naar duurzaam geproduceerd vlees neemt toe in zowel binnen- als buitenland.

  • De mondiale vraag naar zuivel stijgt op de lange termijn, voornamelijk in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  • De melkveehouderij heeft uitdagende doelen op het gebied van mineralen, broeikasgassen, weidegang en ammoniak.
  • De Nederlandse melkprijs is sterk afhankelijk van de kaasexport: ruim 7,5 miljard kilogram melk (ruim 55%) wordt verwerkt tot kaas, waarvan ruim 70% wordt geëxporteerd.
  • Er is een onverminderde exportafhankelijkheid. Dit geldt voor zowel biggen, vleesvarkens als geslachte varkens.
  • In de vleeskuikenhouderij heeft het tussensegment nu nog een klein aandeel naast het reguliere segment. Daar komt met een forse vergroting verandering in. Ongeveer 30-40% van de vleeskuikenbedrijven staat voor een nieuw strategisch keuzemoment.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectorspecialist veehouderij

Onze sectorspecialist zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank