Veehouderij

Wat leren we van Ierland?

De Ierse melkproductie is de laatste jaren flink verhoogd. Wat kan Nederland leren van de trends in dit land? 

Lees de blog

Geitenmelk: hoge productkwaliteit

De Nederlandse geitenzuivelsector onderscheidt zich door hoge kwaliteit en de grote hoeveelheid melk voor verwerking.

Lees de thema-update Melkgeiten

Varkensvleesproductie groeit

2017 zal de boeken in gaan als een positief jaar voor de varkenshouderij. Hoe profiteert u hier optimaal van?

Lees het Kwartaalbericht varkens

Melken in de nieuwe realiteit

De zuivelmarkt verandert en moet aan steeds meer eisen voldoen. Met de juiste strategie bent u klaar voor de toekomst.

Lees het Visiebericht Melkvee

Trends en ontwikkelingen

De consument wil weten wát hij eet. Het gaat hierbij niet alleen om de kwaliteit en herkenbaarheid van het product. Ook de smaak en de herkomst is belangrijk. Markt en maatschappij vragen van de intensieve veehouderij om een steeds concretere invulling van dierenwelzijn, landschappelijke inpassing, milieu en volksgezondheid. De vraag naar duurzaam geproduceerd vlees neemt toe in zowel binnen- als buitenland.

  • De mondiale vraag naar zuivel stijgt op de lange termijn, voornamelijk in Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
  • De melkveehouderij heeft uitdagende doelen op het gebied van mineralen, broeikasgassen, weidegang en ammoniak.
  • De Nederlandse melkprijs is sterk afhankelijk van de kaasexport: ruim 7,5 miljard kilogram melk (ruim 55%) wordt verwerkt tot kaas, waarvan ruim 70% wordt geëxporteerd.
  • Er is een onverminderde exportafhankelijkheid. Dit geldt voor zowel biggen, vleesvarkens als geslachte varkens.
  • In de vleeskuikenhouderij heeft het tussensegment nu nog een klein aandeel naast het reguliere segment. Daar komt met een forse vergroting verandering in. Ongeveer 30-40% van de vleeskuikenbedrijven staat voor een nieuw strategisch keuzemoment.

In welk deel van de sector u ook actief bent, u vindt actuele informatie op Rabobank Cijfers & Trends.

Lees meer op de Rabobankwebsite Cijfers & Trends

Sectorspecialist veehouderij

Onze sectorspecialist zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw sector. Ze helpen u met uitgebreide kennis over bijvoorbeeld uw branche, wereldwijde trends en nieuws over de binnen- en buitenlandse economie.

Contact

Rabobank