Overstap naar bio, logisch?

Gea Bakker-Smit

Gea Bakker-Smit

Niet-gangbaar ondernemen wordt een serieuze optie. Steeds meer agrarische bedrijven oriënteren zich op een meer duurzame manier van ondernemen. Dat bleek ook afgelopen week op de Biobeurs in Zwolle, waarbij zich onder de bezoekers ook een behoorlijk aantal ‘gangbare’ ondernemers bevonden. Dat biologisch hip en hot is, werd bevestigd doordat niemand minder dan koningin Maxima de beurs heeft geopend. Ook minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten kwam langs om haar visie op biologische landbouw te delen.

Consument steeds bewuster op zoek naar biologisch

Waarom staat biologisch zo nadrukkelijk in de belangstelling? Een eerste oorzaak is dat steeds meer consumenten bewuster aankopen doen en specifiek naar biologische producten vragen. De omzetcijfers van biologische voedingsproducten laten al een aantal jaren meer dan 10% jaarlijkse groei zien en de verwachting is dat deze groei nog een aantal jaren doorzet. 

Interesse onder agrarische ondernemers groeit

Naast de groeiende vraag bij consumenten zien we een hernieuwde interesse in deze vorm van landbouw vanuit de agrarische ondernemers. De nieuwe generatie studenten staat open voor een andere manier van landbouw bedrijven. Dit blijkt uit het uitbreiding van lespakketten en modules over biologische landbouw op groene scholen, waar ik laatst een gastcolleges mocht verzorgen. Bij bedrijven die in omschakeling gaan, is vaak een opvolger in beeld die op een extensievere wijze wil ondernemen. Het rentmeesterschap en het zorgen voor een betere bodem ook voor de volgende generatie zijn hierin doorslaggevend.

Hoe blijft biologisch voldoende onderscheidend?

De gangbare landbouw wordt steeds duurzamer, waardoor het verschil met biologisch landbouw steeds kleiner gaat worden. Het is belangrijk dat de biologische landbouw voldoende onderscheidend blijft. Producten die enkel voldoen aan het Europese bio-keurmerk (bekend van het lichtgroene blaadje) zijn niet altijd groen genoeg voor de bewuste consument. Het is dus van essentieel belang om producten met voldoende toegevoegde waarde te vermarkten. Uiteindelijk moet de bio-boer er ook een boterham aan kunnen verdienen.

Extra duurzaamheidsinspanningen en de opkomst van Bio Local

Bij een aantal biologische ondernemers proef ik de wens om nog een stap extra te zetten voor de ‘donkergroene’ consument. Het EKO keurmerk  en Demeter spelen hier goed op in door onder hun keurmerk zichtbaar extra duurzaamheidsinspanningen te leveren. Zo heeft het EKO-keurmerk twaalf themagebieden geformuleerd, waarop de ondernemers met een EKO-keurmerk stappen moeten zetten. Ook kan gedacht worden vanuit lokaal produceren en lokaal afzetten: Bio Local. Hierbij is ‘local’ een breed begrip. Afhankelijk van de doelgroep kan dit op regio, provinciaal, landelijk of zelfs Europees niveau zijn. 

Extra aandacht voor het vermarkten

Ik wil agrarische ondernemers uitdagen om goed na te denken over de afzet. Heeft uw afnemer voldoende aandacht voor de kansrijke consumententrends? Kan deze partij uw producten met voldoende toegevoegde waarde vermarkten via kortere ketens? Of wilt u zelf uw product vermarkten met een transparant verhaal, voldoende aandacht voor milieu en dierwelzijn, consumentengemak en (online) verkoop? De keuze is aan u. De ondernemer die de consument het best begrijpt, heeft voldoende toekomstperspectief.

Utrecht, 25-1-2018

Biologische consumententrends

“De consument vertrouwt biologisch voedsel, de vraag is geëxplodeerd”

Contact

Rabobank