Ierland, het land van origin green

Marijn Dekkers

Marijn Dekkers

Ierland kent een ongekende groei in de melkproductie sinds het einde van de melkquota. Ierse melkveehouders zijn zeer ambitieus en focussen zich op een verdere stijging van de productie. In 2009  produceerde Ierland nog 4,9 miljard kilogram melk; inmiddels is dit opgelopen tot ruim 7 miljard. De verwachting is dit doorgroeit tot ruim 8,3 miljard. Samen met 35 Friese melkveehouders bezocht ik onlangs dit land. We hebben tijdens deze reis diverse melkveehouders bezocht evenals het onderzoeksinstituut Teagasc. Wat kunnen we in Nederland leren van onze Ierse collega’s?

Ierland in staat lage marktprijs op te vangen

Het is voor Nederlandse melkveehouders goed om te weten wat de kracht van de ‘buren’ is. Op welke fronten hebben zij uitdagingen en waar kunnen ze excelleren? De productie van de Ierse koeien is fors lager dan in Nederland, maar dat geldt ook voor de kosten. De gemiddelde ‘cash cost of production’ is € 0,21. De onderzoekers van Teagasc rekenen voor dat een gemiddeld ondernemersinkomen in 2016 €51.000 bedroeg bij een productie van 400 ton melk. Hiermee is Ierland een van de weinige exporterende melkveelanden die een lage marktprijs kunnen opvangen binnen de huidige volatiele markt. 

“I’m a grassfarmer, not a dairyfarmer’

De belangrijkste drijvers in de operationele bedrijfsvoering zijn vruchtbaarheid en grasgroei. Of zoals een Ier het verwoordde: “I’m a grassfarmer, not a dairyfarmer”. Geld verdienen in de Ierse melkveehouderij betekent maximale grasgroei en 80% drachtigheid in acht weken tijd. Hierdoor ontwikkelt de productiecurve maximaal mee met grasgroei. De wekelijkse farmwalk wordt gezien als de vijftiende keer melken, zo belangrijk is het in de bedrijfsvoering. 

Scherpe blik op Nieuw-Zeeland

De Ieren hebben ook uitdagingen. De komende jaren zijn dit arbeid en omgevingsdruk. Ze kijken hierbij scherp naar de ontwikkelingen in Nieuw-Zeeland. Volgens de Ieren is Nieuw-Zeeland op diverse duurzaamheidsitems doorgeschoten. Het gaat dan om nitraat, de maatschappelijke acceptatie van zeer grote bedrijven en dierwelzijn op het gebied van de jonge afvoer van kalveren. Discussie over deze onderwerpen willen ze in Ierland liever voorkomen.

Verwaarding van de extra melk

Een andere uitdaging is de verwaarding van de extra melk die de komende jaren wordt verwacht. De afgelopen jaren heeft al 86% van de melkveehouders uitgebreid. De Ieren moeten goed opletten of de goede markten worden beleverd om deze groei op te kunnen vangen in combinatie met de seizoenspiek in de productie. Verwerkers voelen deze uitdaging meer dan melkveehouders. Sommigen menen dat de coöperatie de melk altijd moet verwaarden, ongeacht de hoeveelheid en de marktsituatie.

One vision, one sound

In tegenstelling tot Nederland plukken de Ieren de vruchten van ‘one vision, one sound’. De melkveehouderij, periferie en overheid hebben in Ierland dezelfde strategie. Het volledige systeem is gestoeld op ‘Origin Green’.  Alles is centraal georganiseerd om het systeem maximaal te benutten en te vermarkten, inclusief onderzoek, voorlichting en onderwijs. Met het verdwijnen van de productschappen en het ministerie van Landbouw is dit in Nederland verloren geraakt. Het nieuwe kabinet en Ministerie van Landbouw zou samen met de sector stappen kunnen zetten om dit terug te krijgen. Dit alles onder het motto ‘Nederlandse zuivel van gras tot glas’. 

Utrecht, 29-11-2017

Contact

Rabobank